Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2023 moet je btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Je draagt bij de aangifte over het laatste tijdvak van het jaar 2,7% van de catalogusprijs van de auto af. In plaats van de forfaitaire regeling kun je btw afdragen over het werkelijke privégebruik. Dit kan voordeliger zijn.

 

Voor een auto, die inclusief het jaar van ingebruikname vijf jaar in de onderneming is gebruikt, geldt een forfait van 1,5%. Heb je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag je voor de berekening van het privégebruik altijd uitgaan van het lagere forfait.


Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin je de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heb je de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties is veranderd. Voor onroerende zaken is de herzieningstermijn negen jaar, volgend op het jaar waarin je de zaak bent gaan gebruiken. Voor roerende zaken, waarop wordt afgeschreven, bedraagt de herzieningstermijn vier jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De herziening verwerk je in de laatste aangifte van het jaar.

 

 

Bron: Overig | publicatie | 06-11-2023