Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan individueel in de vorm van een arbeidsovereenkomst of collectief in een cao. Als er onderling geen afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene regels. Voor bepaalde zaken gelden altijd de wettelijke regels, ongeacht wat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen.

 

Wij begrijpen dat de regelgeving rondom arbeidsrecht voor werkgevers soms lastig te doorgronden is. Hoe kan het arbeidsrecht voor jouw bedrijf het beste worden geregeld?

Zaken die kunnen spelen bij arbeidsrecht:

 • Mag ik afwijken van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?
 • Moet ik bij ontslag van een werknemer altijd een vergoeding betalen?
 • Wanneer en voor welke periode kan ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan een werknemer aanbieden?
 • Mag een werknemer op vakantie tijdens ziekte?
 • Op welke wijze kan ik een personeelshandboek inkleden?

 

Als het lastig is om antwoord te geven op bovenstaande vragen neem dan gerust contact op met onze juristen. Zij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied en denken graag met je mee om jouw onderneming naar een hoger niveau te brengen en toekomst bestendig te maken.

Onderwerpen die verder nog aan bod komen bij arbeidsrecht:

 • adviseren, opstellen en/of beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • opstellen en/of beoordelen van studiekostenregelingen, bonusregelingen en autoregelingen en deze afstemmen op eventuele wet- en cao-bepalingen
 • bepalen werkingssfeer cao
 • bepalen van opzegtermijn(en)
 • advies en begeleiding bij ontslagaanvragen
 • advies en begeleiding bij (deeltijd) WW-trajecten
 • berekenen hoogte en duur van een WW-uitkering
 • advies over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, bijbehorende uitkeringen en verzekeringen
 • procederen waar nodig

Meer juridische onderwerpen

Onze juristen kijken graag met je mee en kunnen, indien gewenst, een juridische scan van jouw onderneming maken om te zien of jij jouw zaken juridisch goed hebt geregeld en of er nog verbeterpunten mogelijk zijn.

 

Met juridisch advies van BonsenReuling komen jij én jouw onderneming echt verder.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.