Fiscaal zeer voordelige regeling betreffende bedrijfsopvolging

Momenteel geldt er in Nederland een fiscaal erg gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij de overdracht van ondernemingsvermogen naar de volgende generatie is in beginsel 26,9% inkomstenbelasting en 20% schenk- of erfbelasting verschuldigd, maar met toepassing van de bedrijfsopvolging regeling kan de heffing van inkomstenbelasting worden uitgesteld en de verschuldigde schenk- of erfbelasting worden verlaagd tot slechts maximaal 3,4%! Lees hier hoe dit precies zit én hoelang van deze gunstige regeling nog gebruik kan worden gemaakt.

Werkwijze BonsenReuling bij bedrijfsopvolging

Voor vrijwel iedere ondernemer komt er een moment waarop hij of zij het bedrijf overdraagt. Het bedrijf heeft uiteraard veel (emotionele) waarde, een extra reden waarom het proces rondom een bedrijfsopvolging in goede handen moet zijn. Het is belangrijk om hier voldoende tijd voor te nemen.

 

Wij hebben jarenlange ervaring met bedrijfsopvolgingstrajecten en hebben naast de fiscale zaken ook oog voor de gevolgen voor het bedrijf en de familie. Wij kijken graag naar de mogelijkheden en voordelen die de regeling inzake bedrijfsopvolging voor jouw onderneming biedt.

 

Wij blijven met alle partijen in gesprek, want een bedrijfsopvolging moet zowel voor de ondernemer als voor de kinderen goed voelen. Geen enkele situatie is hetzelfde, denk bijvoorbeeld aan een gezin waarbij het ene kind het bedrijf wel wilt voortzetten en het andere kind daar geen interesse in heeft.

Of dat jij als ondernemer twijfelt of je jouw kind(eren) al wel over het grote vermogen moet laten beschikken.

 

Hoe de situatie ook is, er zijn diverse mogelijkheden en aanvliegroutes voor het regelen van bedrijfsopvolging, zo kun je bijvoorbeeld al in een vroeg stadium beginnen met een gedeeltelijke bedrijfsopvolging ter voorbereiding op een toekomstige gehele bedrijfsopvolging.

Bij het vinden van een passende oplossing doen wij altijd ons best om een juridische structuur te creëren die fiscaal optimaal is én begrijpelijk blijft voor jou als ondernemer zelf, waarbij de oude dag uiteraard niet wordt vergeten.

Meer weten?

De beslissing om de onderneming al dan niet (gedeeltelijk) over te dragen naar de volgende generatie is een grote stap. Het is belangrijk om hier voldoende tijd voor te nemen. De ervaring leert dat ook afstemming met de Belastingdienst de nodige tijd in beslag neemt. Wil je nog gebruik maken van de huidige BOR, wacht dan niet te lang en neem op korte termijn contact met ons op.

mr. Harry Hurkens RB

Senior belastingadviseur

0481-36 58 20 h.hurkens@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.