Wft-desk

Zoek je een externe partij die jou op pragmatische wijze ondersteunt bij het inrichten van jouw governancestructuur en het invullen van de sleutelfuncties compliance, risicobeheer en interne audit? Of zoek je een externe accountant die jouw financiële verantwoordingen, zoals de jaarrekening en staten, controleert? Dan ben je bij de deskundigen van de Wft-desk aan het juiste adres.

Pragmatische aanpak Wft-desk

Onze medewerkers staan bekend om hun pragmatische aanpak binnen de grenzen van relevante wet- en regelgeving en optimaal gebruikmakend van het proportionaliteitsbeginsel. Voorop in onze aanpak staat dat wij de taal van de verzekeraar spreken. Wij geven de voorkeur aan het opstellen van begrijpelijke/toegankelijke rapportages. In onze visie heeft een verzekeraar niets aan een in opzet goed systeem van risicomanagement of een organisatiehandboek dat vervolgens als gevolg van de complexiteit niet wordt begrepen en daarmee ook niet bijdraagt aan het succes van de organisatie en een beheerste en integere bedrijfsvoering. Doordat onze Wft-desk de rapportages op die manier insteekt kunnen wij voor jouw onderneming van toegevoegde waarde zijn

Waarom de Wft-desk?

In onze dienstverlening staat persoonlijk contact centraal, dat betekent voor jou een vast aanspreekpunt met een vast team daaromheen. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers van de Wft-desk integer en deskundig en hebben ze de nodige ervaring. Je hebt een vast aanspreekpunt om mee te sparren en vragen aan te stellen, zij denken met jou mee in complexe situaties. Niet het benoemen van problemen maar juist de oplossing staat centraal. Onze omvang borgt kwaliteit en continuïteit zonder dat onze betrokkenheid verloren gaat.

Onze adviseurs en auditors van de Wft-desk houden zich in hoofdlijnen bezig met:

 • Bieden van ondersteuning op het gebied van strategie en beleid
 • Inrichten van een effectief functionerend risicomanagementsysteem
 • Opzetten en implementeren van organisatiehandboeken en proces- en procedurebeschrijvingen
 • Invullen van de sleutelfuncties compliance, risicobeheer en interne audit
 • Uitvoeren van een gap-analyse (verschillenanalyse tussen huidige en gewenste situatie) en het opstellen van een plan van aanpak
 • Vaststellen of begeleiden bij het vaststellen van de solvabiliteitseisen zoals de minimumkapitaalvereiste (MCR) en de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR)

Meer onderwerpen over audit

De Audit-afdeling is gespecialiseerd in een breed scala aan werkzaamheden, in hoofdlijnen houden zij zich bezig met:

 • het uitvoeren van controleopdrachten (wettelijke, statutaire of vrijwillige)
 • het uitvoeren van subsidiecontroles
 • analyseren van (grote hoeveelheden) data met behulp van data-analyse software voor zowel ondernemers als curatoren
 • bieden van ondersteuning bij uitvoeren van integrale bedrijfsrisicoanalyse
 • geven van advies ten aanzien van beheersbare organisatie

Martijn Schotman MSc RA

Directeur

0544-39 33 33 m.schotman@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.