Maatregelen

Het kabinet heeft de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023 aangescherpt om het besparen van energie verder te stimuleren. Door deze aanscherping vallen meer maatregelen en meer organisaties onder deze plicht om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen.

 

De energiebesparingsplicht houdt in dat het bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. De energiebesparingsplicht geldt vanaf 2023 ook over maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot. Doel van deze verplichting is om energie te besparen en de uitstoot van CO2 verminderen.

Hoe?

Je kan invulling geven aan de energiebesparingsplicht door (i) uitvoering te geven aan alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of (ii) door het uitvoeren van toepasselijke maatregelen van de EML-lijst (Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing). Het gaat hierbij over maatregelen op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare opwek en overstap naar een andere energiedrager. Het voordeel van de EML-lijst is dat je de maatregelen niet zelf hoeft te bepalen.

Soorten rapportageverplichtingen

Eén maal in de vier jaar dient er gerapporteerd te worden via mijn RvO. Eén van de rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de energiebesparingsplicht zijn:
•    Informatieplicht energiebesparing

Dit is de meest voorkomende variant. Deze geldt altijd voor de gebouw-gebonden maatregelen en hierbij kan je denken aan de isolatie van een gebouw. Voor de activiteit-gebonden maatregelen, bijvoorbeeld energiezuinige productkoeling of efficiëntie elektromotoren, moet elke 4 jaar gerapporteerd worden volgens de informatieplicht energiebesparing óf volgens de onderzoeksplicht energiebesparing.
•    Onderzoeksplicht energiebesparing
Deze verplichting is van toepassing voor grote energieverbruikers, namelijk vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (of equivalent) per jaar.
•    EED-auditplicht
Voor maatschappelijke instellingen met economische activiteiten en grote ondernemingen (>250 werknemers of >50 miljoen omzet en >43 miljoen balanstotaal), die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten.

De verschillende besluiten

Indien je niet onder de energiebesparingsplicht valt mag je wel rapporteren als je bijvoorbeeld ook wil bijdragen aan de doelstelling om CO2-uitstoot te reduceren. Energiebesparing is tenslotte voor jezelf ook interessant en het vermindert de afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Tevens stelt de overheid dat iedereen een zorgplicht heeft ten aanzien van het milieu. In de Omgevingswet is de energiebesparingsplicht opgenomen onder (i) het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) dat gaat over milieubelastende activiteiten op locatie en (ii) het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat gaat over gebouwen op locatie. Het kan daardoor zijn dat voor één locatie twee organisaties een energiebesparingsplicht hebben. Bijvoorbeeld de huurder voor de activiteiten in de winkel en de eigenaar als verhuurder van het gebouw. Dit kan dezelfde organisatie zijn, maar dat hoeft dus niet.

En nu? 

Ben je benieuwd welke rapportageplichten voor jou gelden? Vul dan het stappenplan in en zie welke plichten voor jouw organisatie van toepassing zijn. Wil je een uitgebreidere check doen om te weten welke wettelijke verplichtingen er voor jouw organisatie van toepassing zijn? Vul dan de Wetchecker energiebesparing in.

Kan je hierbij hulp gebruiken of wil je eens sparren over de verduurzaming van jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Robin Klokgieters MSc MFP CFP®

Manager duurzaamheid en financiële planning

0544-39 33 33 r.klokgieters@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.