Ambitie

Europa heeft de ambitie om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent in de wereld te zijn en dat betekent dat er dan netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Dat betekent ook dat vastgoed verduurzaamd moet worden. In 2021 werd circa 15% aan broeikassen uitgestoten door gebouwen en specifiek door het stoken van aardgas voor ruimteverwarming. Daarom zijn gebouwen één van de vijf sectoren in het Klimaatakkoord en ontkomen eigenaren van vastgoed er niet aan om hun vastgoed te verduurzamen.

Nadenken over het verduurzamen van vastgoed

Veel vastgoedeigenaren krijgen niet (direct) te maken met de CSRD, maar er zijn wel tal van andere aspecten waardoor ook zij moeten nadenken over het verduurzamen van vastgoed. Als er bijvoorbeeld een bancaire financiering aanwezig is zal bijvoorbeeld de bank steeds meer aansturen op het verduurzamen van het vastgoed. De verwachting is dat niet-duurzame panden straks niet meer via een bank te financieren zijn en worden duurzame panden bijvoorbeeld beloond met een korting op de rente. Ook kan verduurzaming van vastgoed een slimme investering zijn door het besparen van energie en gas, maar ook doordat duurzaam vastgoed beter haar waarde zal behouden ten opzichte van niet-duurzaam vastgoed. Daarnaast zullen huurders kritischer kijken naar het vastgoed dat zij huren, zeker als het gaat om bedrijven die zelf ook bezig zijn met duurzaamheid (ketendruk).

Kantoorgebouwen

Specifiek voor kantoorgebouwen van meer dan 100 m2 geldt sinds 2023 de wettelijke verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Indien er geen energielabel aanwezig is, of een energielabel hoger dan C, is er officieel zelfs sprake van een economisch delict. Op 1 april 2023 hadden 33% van de kantoorgebouwen in Nederland geen energielabel en 10% hadden een energielabel D of slechter. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, om vastgoed te verduurzamen kan je bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van de isolatie, betere beglazing, led verlichting en een (hybride) warmtepomp.

Renovatiestandaard 

Voor utiliteitsgebouwen – waaronder bijvoorbeeld winkels, horeca, kantoren en zorginstellingen – bestaat ook de vrijwillige renovatiestandaard. Bij een renovatie wil je je ook het liefst voorbereiden op de toekomst om te voorkomen dat er meerdere keren verbouwd moet worden. De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen en is bedoeld om houvast te geven voordat de eindnorm verplicht wordt die na 2030 zal worden bepaald.

Subsidiemogelijkheden

Subsidies zijn mede bedoeld om gedrag te sturen en er zijn tal van subsidiemogelijkheden, dus ook voor het verduurzamen van vastgoed. Als je bijvoorbeeld in het bezit bent van maatschappelijk vastgoed, dan is wellicht de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) een interessante optie en voor sportaccommodaties bestaat de subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodatie (BOSA).

Begin op tijd

Zoals gezegd is duurzaamheid actueel en nog volop in ontwikkeling. De ontwikkelingen gaan naar verwachting snel, dus begin op tijd na te denken over duurzaamheid en het verduurzamen van jouw vastgoed. Het gaat je helpen bij het maken van gedegen keuzes en wellicht kan je ook profiteren van de kansen die het biedt!

Een duidelijk voorbeeld dat het niet verduurzamen van vastgoed aanzienlijke (financiële) consequenties kan hebben zie je in dit artikel van het Financieel Dagblad.

Eens sparren over duurzaamheid? Neem gerust contact met Robin Klokgieters op.

 

Bron: Fri, 25 Aug 2023 12:34:16 +0100

Robin Klokgieters MSc MFP CFP®

Manager duurzaamheid en financiële planning

0544-39 33 33 r.klokgieters@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.