VPB-tarief gaat omhoog
Box 2-tarief met twee schijven
Box 3 vanaf 2023
Compensatie box 3 heffing over voorgaande jaren
Overdrachtsbelasting gaat omhoog
Excessief lenen
Jubelton (schenkingsvrijstelling eigen woning)
Mrb en bpm-vrijstelling
Overige

VPB-tarief gaat omhoog

Het opstaptarief in de vennootschapsbelasting gaat met ingang van 2023 omhoog van 15% naar 19%. Verder zal de schijfgrens, vanaf wanneer het hoge tarief van 25,8% verschuldigd is, worden verlaagd van € 395.000 naar € 200.000.

 

Tip:
Omdat je vanaf 2023 sneller in de hoge schijf terecht komt en dus 25,8% vennootschapsbelasting betaalt, is het eerder interessant om activiteiten over meerdere B.V.’s te verdelen. Door de verhoging van het lage tarief van 15% naar 19%, is het mogelijk aantrekkelijker om investeringen naar volgend jaar te verplaatsen. Daarnaast is het goed om nog dit jaar kritisch te kijken naar bijvoorbeeld de hoogte van voorzieningen en eventuele herinvesteringsreserves die in de toekomst mogelijk niet benut gaan worden.

Box 2-tarief met twee schijven

Het huidige box 2 tarief bedraagt 26,9%. Vanaf 01-01-2024 worden twee tariefschijven in box 2 ingevoerd, namelijk 24,5% over de eerste € 67.000 box 2 inkomsten per jaar, en 31% over het meerdere.

Binnen deze regeling ontstaat voor de gemiddelde DGA voldoende ruimte om niet in de hoge tweede schijf van 31% te vallen. Als de DGA een fiscaal partner heeft, mag de 1e schijf zelfs twee keer worden benut, dus tot een box 2 inkomen van € 134.000 is dan het lage 24,5% tarief van toepassing.

 

Tip:
Als je van plan bent om in 2022/2023 dividend uit je B.V. te halen, overweeg dan om dat uit te stellen tot 01-01-2024, dan bespaar je 2,4% belasting over maximaal € 134.000, dus een belastingvoordeel van maximaal € 3.200.

Maar het kan juist ook heel voordelig zijn om nog vóór 2024 een fors dividend uit te keren, om de hoge schijf vanaf 2024 te vermijden.

Box 3 vanaf 2023

De berekening van de belasting over vermogen verandert. Wat niet is veranderd is dat het inkomen nog altijd wordt berekend op een wettelijk percentage van het vermogen. Nieuw is dat er vanaf 2023 drie vermogenscategorieën zijn, elk met een eigen rendementspercentage:

  • Spaartegoeden: 0,01%
  • Overige bezittingen (zoals uitgeleend geld, effecten, vastgoed, etc.): 5,69% en
  • Schulden: 2,46%.

Het box 3-inkomen is gelijk aan het totaal van de rendementen van de categorieën (na vermindering met het heffingsvrije vermogen).

 

Tip:
Het tarief over het box 3-inkomen stijgt in 2023 naar 32% (en wordt de komende jaren verhoogd naar 34% vanaf 2025). De belastingdruk kan daardoor fors toenemen. Dat geldt vooral voor vermogen waarvan het werkelijke rendement aanzienlijk lager is dan het wettelijke percentage. Voor die vermogensbestanddelen is het aan te bevelen om snel actie te ondernemen, bijvoorbeeld overdragen aan een B.V. De verhoging van de belastingdruk geldt namelijk al vanaf 1 januari 2023.

In de belastingplannen is al aangegeven dat belastingheffing over het werkelijke inkomen uit vermogen wordt uitgesteld naar 2026.

Compensatie box 3 heffing over voorgaande jaren

Het kabinet heeft besloten niet iedereen een belastingteruggaaf te verlenen als compensatie voor de te hoge box 3-belasting in voorgaande jaren. Die vermindering komt alleen toe aan degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen over die jaren.

 

Staatssecretaris Van Rij heeft echter recent meegedeeld dat het wel mogelijk is een verzoek om ambtshalve vermindering te doen voor oude jaren als daarvoor geen bezwaar is gemaakt. Die mededeling wijkt af van het kabinetsstandpunt en het is nog onduidelijk of en hoe die maatregel wordt uitgewerkt.

Overdrachtsbelasting gaat omhoog

De overdrachtsbelasting voor niet voor eigen bewoning bestemde panden wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.

 

Tip: probeer de aankoop van vastgoed of herstructureringen waarbij dergelijk vastgoed betrokken is, te realiseren in 2022.

Excessief lenen

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 hebben geleend van hun eigen B.V. inkomstenbelasting in box 2 betalen. Er geldt een uitzondering voor de financiering van de eigen woning. Als eerste peildatum geldt 31 december 2023, waardoor het op basis van de op 31 december 2023 aanwezige schulden berekende fictief reguliere voordeel als inkomen in box 2 in de heffing wordt betrokken.

Jubelton (schenkingsvrijstelling eigen woning)

De vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (de zogenaamde jubelton) ad € 106.671 komt per 1 januari 2024 volledig te vervallen. In de aanloop naar de volledige afschaffing wordt het maximale belastingvrij te schenken bedrag verlaagd tot € 28.947 per 2023. Dit bedrag kan sowieso eenmalig worden geschonken door ouders aan kinderen. Hiermee is vanaf 2023 in feite een afschaffing van de belastingvrije schenking ten behoeve van de eigen woning gerealiseerd.

 

Tip:

Als je nog gebruik wil maken van de huidige ruime vrijstellingsregeling, dan is het zaak om nog in 2022 te schenken. Dan kun je deze in 2023 nog aanvullen tot het huidige maximum. Voor het eerst in 2022 ontvangen schenkingen kunnen dan tot uiterlijk 31 december 2024 worden besteed aan de eigen woning.

Mrb en bpm-vrijstelling

De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s wordt verhoogd, in 2025 met 15% en in 2026 een verdere verhoging van 6,69%.

De bpm-vrijstelling voor bestelauto’s komt te vervallen per 1 januari 2025 en de bpm wordt vanaf dat moment voor de bestelauto’s ook bepaald op grond van CO2 uitstoot.

 

Tip: Overweeg een bestelauto vóór 1 januari 2025 aan te schaffen, dat voorkomt heffing van bpm.

Overige

Leegwaarderatio
Per 1 januari 2023 worden de tabelpercentages van de leegwaarderatio geactualiseerd (en dus niet afgeschaft zoals eerder aangekondigd). Verder wordt de reikwijdte van de leegwaarderatio beperkt door tijdelijke contracten en verhuursituaties in gelieerde verhoudingen uit te sluiten van de toepassing van de leegwaarderatio.

 

Versobering 30%-regeling
De 30%-regeling voor vanuit het buitenland inkomende werknemers wordt met ingang van 1 januari 2024 beperkt tot de WNT-norm (2022: € 216.000). De onbelaste vergoeding die je als werkgever aan inkomende werknemers mag betalen wordt gemaximeerd op 30% van de WNT-norm (2022: € 64.800) per jaar. Voor werknemers waarop de 30%-regeling al in 2022 van toepassing is, geldt de maximering pas vanaf 1 januari 2026.

 

Verhoging WKR
De vrije ruimte in de WKR (waarbinnen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden gegeven aan werknemers) wordt met ingang van 1 januari 2023 vergroot van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer, en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

 

Gebruikelijk loon DGA
Op dit moment mogen DGA’s een vermindering van 25% toepassen op hun salaris ten opzichte van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze 25% vermindering vervalt met ingang van 2023. DGA’s die in hun salaris rekening hebben gehouden met deze marge zullen hun salaris moeten verhogen.

 

Gebruikelijk loon innovatieve start-ups
Tot en met 2022 kunnen innovatieve start-ups hun gebruikelijk loon, zonder overleg met de Belastingdienst, stellen op het wettelijk minimumloon. Vanaf 2023 gaan ook voor hen de normale regels voor het gebruikelijke loon weer gelden.

 

Btw-tarief zonnepanelen
Het btw-tarief op zonnepanelen geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0%.

 

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling in de Inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Middelen over een middelingstijdvak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 is dus niet meer mogelijk. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld betreft dus de kalenderjaren 2022 tot en met 2024.

 

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 1 januari 2023 kan er geen FOR meer worden opgebouwd. Er is wel overgangsrecht van toepassing. Hierdoor kunnen reeds opgebouwde oudedagsreserves nog wel volgens de huidige regels worden afgewikkeld.
Tip: regel uw oudedagsvoorziening op een andere manier, bijvoorbeeld met een lijfrente.

 

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek ad € 6.310 wordt vanaf 2023 met stappen van € 1.280 per jaar teruggebracht tot € 900 in 2027.

 

Afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft vanaf 2025. Dit wordt gerealiseerd door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar te hanteren. De IACK zal met ingang van 2037 geheel afgeschaft worden.

Wat verandert er (nog) niet?

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorlopig nog niet afgeschaft

Wetswijzigingen op het gebied van de BOR zijn niet gepresenteerd. Vooralsnog lijkt toepassing van deze gunstige fiscale faciliteit dus mogelijk te blijven. Het kabinet heeft echter wel aangekondigd zich de komende periode te gaan inzetten om fiscale regelingen zoals de BOR aan te pakken, mogelijk al in november 2022, zodat het risico blijft bestaan dat de regeling toch wordt afgeschaft per 1 januari 2023.

 

Tip: regel de overdracht van uw ondernemingsvermogen aan de volgende generatie dus toch vóór 2023.

Meer over de besparingsmogelijkheden van de BOR lees je hier.

 

Innovatiebox

De komende tijd staat onder andere een evaluatie van de innovatiebox gepland. Uit de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan blijkt dat bij een negatieve evaluatie op doelmatigheid en doeltreffendheid, afschaffing of versobering op de loer ligt.

 

Tip: Is jouw bedrijf bezig met nieuwe technische ontwikkelingen? Neem dan spoedig contact op om te bekijken welke fiscale voordelen de innovatiebox nu nog biedt.
Meer over de besparingsmogelijkheden van de innovatiebox lees je hier.

Vragen?

Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Uiteraard is ieder advies uiteindelijk maatwerk, dus neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken welke impact de (voorgenomen) wijzigingen hebben op jouw situatie. Snel contact met één van onze collega’s? Laat hier je gegevens achter.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.