Indeling klein, middelgroot of grote werkgever

Of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent, is afhankelijk van het totale premieloon van twee jaar terug (2022).

 

Bij een premieloonsom tot € 942.500 ben je een kleine werkgever. Met een premieloonsom van € 942.500 tot € 3.770.000 ben je een middelgrote werkgever en bij een premieloonsom van € 3.770.000 ben je een grote werkgever.

AOF-premie

Afhankelijk of je een kleine of middelgrote of grote werkgever bent, betaal je de lage of hoge AOF-premie.

 

Voor kleine werkgevers is de premie 6,18% en voor middelgrote en grote werkgevers is de premie 7,54%. De AOF-premie is voor het arbeidsongeschiktheidsfonds. Hieruit worden de WAO-, WIA-, WAZ- en WAZO-uitkeringen betaald.

WHK-premie

De WHK-premie is voor de werkhervattingskas. Deze premie is ontstaan uit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Met de komst van deze wet werd de werkgever onder andere door middel van het betalen van een extra premie verantwoordelijk voor werknemers die na uitdiensttreding aanspraak maken op een WGA- of ziektewetuitkering.

 

De premie bestaat uit twee premies:

  • WGA-premie (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
  • ZW-premie (Ziektewet)

 

Van de WGA-premie kun je maximaal 50% verhalen op jouw werknemers.

Hoogte premie

Voor kleine werkgevers is de WHK-premie afhankelijk van de sector waarin je bent ingedeeld. Voor middelgrote werkgevers is de premie deels afhankelijk van het ziekteverzuim in jouw organisatie (na uitdiensttreding) en deels van de sector waarin je bent ingedeeld. Voor grote werkgevers is de premie geheel afhankelijk van het ziekteverzuim in jouw organisatie.

 

Dit ziekteverzuim wordt bepaald op basis van gegevens uit het verleden. Dit is een complexe berekening gebaseerd op jouw loonsom en het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan jouw organisatie.

 

Indien je een middelgrote of grote werkgever bent volgens jouw beschikking, adviseren wij je dan ook de beschikking goed te (laten) controleren.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.