Nieuw inzicht

In de beschikking Wtl van 2022 ging men ervan uit dat het recht op LKV niet overging naar de overnemende werkgever bij de overgang van een onderneming. Echter, volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad zou dit recht juist wel overgaan naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad zal hier uiteindelijk een uitspraak over doen.

De overgang van een onderneming kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij een fusie of wanneer een eenmanszaak wordt ingebracht in een bv. De conclusie van de advocaat-generaal is dat de overnemende werkgever de dienstbetrekking voortzet die de werknemer met de overdragende werkgever had. Als de overdragende werkgever recht had op een LKV voor één of meerdere werknemers, heeft de overnemende werkgever dat recht ook voor de resterende duur van het LKV.

 

De doelgroepverklaring, die aantoont dat de werknemer in aanmerking komt voor het LKV, blijft geldig, zelfs als de naam van de overdragende werkgever erop staat.

Beslissing in het najaar?

De Hoge Raad zal naar verwachting in het najaar een beslissing nemen. Tot die tijd blijft het standpunt van de Belastingdienst dat het LKV niet meegaat naar de overnemende werkgever bij de overgang van een onderneming en bij contractovernames. Dit standpunt wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de LKV’s in de beschikking Wtl voor 2022.

 

Ondernemers die aanspraak willen maken op een LKV voor overgenomen werknemers kunnen bezwaar maken tegen de beschikking Wtl voor 2022. Hou daarbij rekening met het volgende:

  • Het bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking bij de Belastingdienst worden ingediend.
  • In het bezwaar moet verwezen worden naar de procedure bij de Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2023:341).
  • Er moet worden aangegeven welke werknemers het betreft en om welk LKV het gaat.
  • Ook moet de doelgroepverklaring van de betreffende werknemers worden bijgevoegd. Het formulier ‘Bezwaar Loonheffingen’ moet hiervoor worden gebruikt.

 

Als de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal overneemt, zal de belastingdienst het bezwaar inhoudelijk behandelen. Als de Hoge Raad het standpunt van de belastingdienst volgt, zal de belastingdienst het bezwaar afwijzen.

Laat bezwaartermijn niet verlopen

Heb jij jouw beschikking Wtl al toegezonden aan onze collega’s van Salaris & HR? Zo niet, doe dit nog snel, voor de bezwaartermijn verloopt!

 

 

Bron: Fri, 28 Jul 2023 13:54:55 +0100

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.