Voor ondernemers gaat het om de volgende faciliteiten:

  • de zelfstandigenaftrek
  • de aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • de meewerkaftrek
  • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • de stakingsaftrek en
  • de mkb-winstvrijstelling. Anders dan eerder aangekondigd gaat deze in 2024 niet omlaag naar 12,7% maar naar 13,31% van de winst.

 

Onder de persoonsgebonden aftrek vallen:

  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • weekenduitgaven voor gehandicapten en
  • aftrekbare giften

Het zo mogelijk naar voren halen van uitgaven die kwalificeren als persoonsgebonden aftrek of het in 2023 vooruit betalen van hypotheekrente over de eerste helft van 2024 kan voordelig zijn.

 

Bron: Overig | publicatie | 06-11-2023