Voorwaarde 1: een eigen woning en hypotheekrente

De eerste voorwaarde is een voor de hand liggende. Je hebt uiteraard alleen recht op een teruggaaf hypotheekrenteaftrek als je een eigen woning hebt, waar ook hypotheekrente voor wordt betaald. Hiervoor gelden de normale Nederlandse regels.

 

Het is in dit kader niet van belang of de woning in Duitsland is gelegen. Verder maakt het niet uit of de financiering voor de woning is gesloten bij een Nederlandse of een Duitse bank.

 

Een praktisch punt is nog wel het feit dat er voor woningen in Duitsland geen woz waarde wordt afgegeven. Het is dan het meest voor de hand liggend de waarde in het economische verkeer van de woning te nemen voor het bepalen van het huurwaardeforfait. Indien de woning net is gekocht of gebouwd kun je dan vaak de koopprijs of bouwsom nemen. Als je al langer in de woning woont, is het wat lastiger de waarde te bepalen.

 

Een aandachtspunt is nog wel dat wanneer de woning bij een Duitse bank is gefinancierd, je een meldingsplicht hebt van de financieringsgegevens bij de belastingdienst. Hiervoor is een regeling getroffen waar ik in een volgend blog verder op in ga.

Voorwaarde 2: inkomen waarover in Nederland belasting wordt betaald

Het is uiteraard alleen mogelijk Nederlandse belasting over hypotheekrenteaftrek terug te krijgen, als er ook daadwerkelijk in Nederland belasting verschuldigd is c.q. is afgedragen.

 

Dit lijkt voor de hand liggend, maar is in de praktijk nogal eens een probleem. Het feit dat iemand die in Duitsland woont en in Nederland de werkzaamheden verricht, betekent niet automatisch dat er ook in Nederland belasting verschuldigd is.

 

De vraag of iemand in Nederland belasting verschuldigd is, is afhankelijk van de feitelijke situatie. In zijn algemeenheid kan echter gezegd worden dat een werknemer die in Nederland werkt en

  • een Nederlandse werkgever heeft, of
  • meer dan 183 dagen in Nederland per jaar aanwezig is
    in Nederland belasting verschuldigd is en dus in ook in aanmerking kan komen voor hypotheekrenteaftrek.

 

Een ondernemer die in Duitsland woont, betaalt in Nederland in de regel belasting over zijn inkomen als hij:

  • werkt voor een in Nederland gevestigde bv
  • in Nederland zijn onderneming is gevestigd of een Nederlandse vaste inrichting heeft

Voorwaarde 3: geen inkomen in box 1 wat niet in Duitsland belast is

De derde voorwaarde is de meest technische/lastige, maar ook de voorwaarde waarop hypotheekrenteaftrek vaak mis gaat.

 

Als iemand in Duitsland woont en ook inkomen heeft dat in Duitsland belast is, verdampt vaak het recht op hypotheekrenteaftrek. Het moet dan wel gaan om zogenoemd box 1 inkomen (inkomen uit dienstbetrekking, winst uit onderneming, bepaalde uitkeringen zoals pensioenen, ww, etc.)

 

Zo verliest iemand die in Duitsland woont vaak recht (eventueel deels) op aftrek wanneer:

  • hij zijn werkzaamheden deels in Duitsland of een ander land dan Nederland uitoefent
  • hij werkeloos raakt en een ww-uitkering krijgt
  • hij met pensioen gaat
  • hij (eventueel deels) een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt

Of c.q. hoeveel belastingvoordeel verloren gaat is erg afhankelijk van de situatie. Wanneer echter niet volledig (meer) in Nederland wordt gewerkt of iemand een uitkering gaat krijgen of bijvoorbeeld gaat werken voor een Duitse werkgever (in plaats van een Nederlandse) is het van belang een specialist te laten beoordelen welke gevolgen dit heeft voor de renteaftrek.

Overige voorwaarden

Er zijn nog meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden, maar deze zijn meer praktisch van aard (zoals opteren voor binnenlandse belastingplicht of 90% regeling, etc.). Deze zijn echter voor de hand liggend en vaak geen probleem.

 

Verder zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen op het gebied van de mogelijkheden tot hypotheekrenteaftrek en eventueel ten onrechte moeten terugbetalen van reeds genoten belastingvoordeel. Als je hierover vragen hebt, laat het gerust weten.

Nieuwe wetgeving op komst

De regering heeft op Prinsjesdag een aantal wijzigingen aangekondigd die van invloed kunnen zijn op het recht van hypotheekrenteaftrek. Aangezien de wetsvoorstellen nog behandeld en aangenomen moeten worden, en waarschijnlijk pas ingaan per 1 januari 2015, ga ik in dit blog hier niet verder op in. Houdt echter mijn blog in de gaten voor een uitleg van de nieuwe regelgeving.

Tot slot

Wij komen in de praktijk veel vragen tegen over de hypotheekrenteaftrek in grensoverschrijdende situaties. Helaas is het altijd maatwerk. Hierboven heb ik getracht wat inzicht te geven. Er zijn echter tal van uitzonderingen waardoor een en ander anders kan uitwerken. Neem gerust contact met mij of een van mijn collega’s van de Duitsland-desk op om jouw situatie te beoordelen.

 

Publicatiedatum: 03-10-2013

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.