Massaalbezwaarplusprocedure

Om duidelijkheid te krijgen over de vraag of iedereen die box 3-belasting heeft betaald recht heeft op een teruggaaf, is eind 2022 de “massaalbezwaarplusprocedure” in het leven geroepen.

 

Als de Hoge Raad in die procedure oordeelt dat iedereen daar inderdaad recht op heeft, worden alle aanslagen van de niet-bezwaarmakers over 2017 en latere jaren verminderd volgens het rechtsherstel box 3. Daartoe hoeft nu geen actie genomen te worden.

Werkelijk rendement lager dan forfaitair?

In de regelgeving voor “rechtsherstel box 3” wordt het box 3-inkomen nog altijd berekend tegen forfaitaire percentages van het vermogen. Dat is nog steeds niet gelijk aan het werkelijk genoten rendement.

 

Volgens recente rechterlijke uitspraken mag het box 3-inkomen volgens de forfaitaire rekenmethodes niet hoger zijn dan het werkelijk rendement op het box 3-vermogen.

Wat is werkelijk rendement?

Op basis van de recente rechterlijke uitspraken behoort daartoe in elk geval rente, dividend en huuropbrengsten (na aftrek van kosten en lasten), maar het is de vraag of ook de waardestijging (of waardedaling) van bijvoorbeeld vastgoed en effectenportefeuilles meetelt. Hierover is nog geen 100% duidelijkheid.

 

Op dit moment is het wachten op één of meerdere arresten van de Hoge Raad waarin deze duidelijkheid gegeven moet worden.

Vervolg en contact

Recent heeft de Belastingdienst aangegeven in afwachting van deze arresten het opleggen van definitieve aanslagen over de jaren 2021 en 2022 met overig box 3-vermogen en het afhandelen van bezwaarschriften aan te houden.

 

Tot een nader bericht van de Belastingdienst in dit kader hoeft er voor deze jaren derhalve voorlopig geen proactieve actie te worden ondernomen.

 

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met één van onze specialisten van de BonsenReuling Box 3-groep:
​​​​​​​

Kantoor Elst Kantoor Eibergen Kantoor Lichtenvoorde
Laurensz Hauer Dennis Kemerink Angelo Kumeling
E: l.hauer@bonsenreuling.nl E: d.kemerink@bonsenreuling.nl E: a.kumeling@bonsenreuling.nl
T: 0481-76 05 28 T: 0545-46 36 26 T: 0544-76 03 46

 

 

 

 

mr. Angelo Kumeling RB

Senior belastingadviseur

0544-39 33 33 a.kumeling@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.