Welke financieringsvorm past het best?

Elke fase waarin jij je bevindt met jouw innovatie, vraagt om een andere benadering en wellicht om een andere financieringsvorm. BonsenReuling kent en heeft ervaring met diverse (lokale) partijen op het gebied van (alternatieve) financieringen.

 

Enkele mogelijke financieringsvormen:

  • Vroegefasefinanciering (om de haalbaarheid te onderzoeken)
  • Innovatiefonds MKB+
  • MKB-innovatiestimuleringsregeling topsectoren (stimulering samenwerking MKB bij innovatie)
  • Innovatiefonds van gemeenten en provincies
  • Particuliere investeerders
  • Crowdfunding
  • Qredits
  • Naoberkrediet (specifiek Achterhoek)

 

Wij kijken graag samen met jou welke financieringsvorm het beste is.