Compensatie als oplossing

Nieuwe wetgeving probeert grenzen te stellen aan het slapend dienstverband. Deze wetgeving treedt, voor zover nu bekend, in werking per 1 april 2020. Vanaf die datum wordt het voor werkgevers mogelijk om een compensatie aan te vragen voor de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding. Voor zowel werknemers als werkgevers biedt dit voordelen. Werknemers krijgen de transitievergoeding eerder uitbetaald en voor werkgevers eindigt het risico op herleving van het dienstverband. Het is van belang om al op de hoogte te zijn van de compensatieregeling, omdat het in bepaalde gevallen loont nu al actie te ondernemen. De nieuwe wetgeving heeft namelijk terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015 én compenseert slechts de transitievergoeding op het moment dat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is. Des te meer tijd verstrijkt na afloop van de genoemde twee jaar, des te hoger de transitievergoeding wordt en des te meer er aldus voor eigen rekening van de werkgever komt.

Vereisten bij aanvragen compensatieregeling

Mocht het door de compensatieregeling aantrekkelijk zijn geworden om het dienstverband te beëindigen, dan dien je als werkgever een aantal documenten te bewaren om straks de compensatie aan te kunnen vragen bij het UWV. Dit betreft documenten die aantonen dat het dienstverband door de werkgever is beëindigd en dat een transitievergoeding is betaald. Ook zal aantoonbaar moeten zijn wanneer de werknemer ziek was en dat hij bij het einde van het dienstverband nog steeds ziek was.

Wat te doen?

Al met al is het aanlokkelijk eerder over te gaan tot ontslag bij langdurig zieke werknemers. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst. Zo kan het voorfinancieren van de transitievergoeding (UWV betaalt het immers pas medio 2020 terug) onverstandig zijn vanwege de liquiditeitspositie van je onderneming. Daarnaast hoeft na het bereiken van de AOW-leeftijd géén transitievergoeding te worden betaald. Bij werknemers die bijna de AOW-leeftijd bereiken, kan het daarom voordeliger zijn het dienstverband nog een tijdje te laten voortbestaan. Recente rechtspraak laat echter zien dat de compensatieregeling voor de rechter een reden kan zijn slapende dienstverbanden af te keuren. Je bent dan alsnog verplicht de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding te betalen. Het is zodoende verstandig goed te overwegen of én wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt en de transitievergoeding betaalt.

 

Publicatiedatum: 31-01-2019

mr. Hester van Seventer

Senior jurist

0481-36 58 20 h.van.seventer@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.