De aanmerkelijkbelangheffing bedraagt in 2023 26,9%, maar gaat vanaf 1 januari 2024 naar een twee schijven systeem waarbij over de eerste € 67.000 een heffing van 24,5% zal plaatsvinden en 33% over het meerdere. De eerste schijf van € 67.000 kan, als er sprake is van fiscaal partnerschap, overigens per persoon benut worden waardoor in een jaar maximaal € 134.000 tegen het lage tarief van 24,5% kan worden afgerekend. Als de waardestijging van de aandelen aanzienlijk is, kan dit bij een overlijden voor liquiditeitsproblemen zorgen. Wat nou als de vennootschap nauwelijks liquide middelen heeft omdat alles in vastgoed is belegd? Hoe moet de belastingclaim dan betaald worden?

Krijg je altijd de rekening vanuit de Belastingdienst bij overlijden?

Niet in alle gevallen wordt de aanmerkelijkbelanghouder bij een overlijden direct geconfronteerd met deze belastingheffing. De erfgenamen kunnen ervoor kiezen om de belastingclaim door te schuiven (doorschuifregeling). Dat kan echter alleen als de vennootschap een zogenaamde materiële onderneming drijft. Er moet dus een actief bedrijf zijn. In de laatste aangifte inkomstenbelasting van de erflater dient een gezamenlijk verzoek om de toepassing van deze doorschuifregeling te worden gedaan.

 

De verkrijgingsprijs van de erflater wordt hierbij doorgeschoven naar de erfgenamen, zodat de Belastingdienst in de toekomst haar belastingclaim kan verzilveren. Let op dat het in de vennootschap aanwezige beleggingsvermogen in principe buiten de doorschuifregeling valt. In dat geval kan de aanmerkelijkbelangheffing niet doorgeschoven worden en moet dus worden afgerekend.

Ik heb een aanmerkelijk belang met (voornamelijk) beleggingsvermogen, wat nu?

Plannen! Het overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder zelf is een gebeurtenis die in de meeste gevallen niet te plannen is. Echter zijn er een aantal zaken die wel gepland kunnen worden om liquiditeitsproblemen voor de erfgenamen bij het betalen van de aanmerkelijk belangheffing te voorkomen.

 

Ten eerste, zorg ervoor dat er voldoende liquide middelen in het vermogen van de aanmerkelijkbelanghouder privé of de wel de vennootschap aanwezig zijn of vermogensbestanddelen die snel liquide te maken zijn. Als het vermogen van een vennootschap volledig uit vastgoed bestaat, dan is het een overweging om op gevorderde leeftijd de beleggingsportefeuille te verrijken met beleggingen die sneller liquide te maken zijn. Daarbij kan gedacht worden aan aandelen of obligaties. Dat is vergelijkbaar met een pensioenverzekeraar die naar mate de leeftijd van de verzekerde vordert, de beleggingsportefeuille anders gaat indelen (defensiever).

Ten tweede, de hoogte van de aanmerkelijkbelangheffing die bij overlijden betaald moet worden is mede afhankelijk van het huwelijksgoederen regime waarin de aandeelhouder is gehuwd. Is de aandeelhouder gehuwd in gemeenschap van goederen? Of zijn er juist huwelijkse voorwaarden van toepassing? Als het overlijden voorzien kan worden, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kan het interessant zijn om de gemeenschap van goederen op te heffen of juist aan te gaan. Maar ook als de aandeelhouder een bepaalde leeftijd heeft bereikt is het te adviseren om eens te bekijken wat de afrekening zou zijn in een geval van overlijden en/of er vanuit fiscale optiek nog verbeterpunten zijn. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met jouw fiscale adviseur!

mr. Laurensz Hauer

Senior belastingadviseur

0481-36 58 20 l.hauer@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.