Wanneer wordt de vakantiebijslag betaald?

Aan de meeste werknemers wordt in maand mei of juni in één keer de opgebouwde vakantiebijslag uitbetaald. Dit kan tegelijk met het reguliere periodesalaris zijn, maar ook eerder of later in de maand. Ook kan het zijn dat de vakantiebijslag in twee keer (bijvoorbeeld in mei en in december) of elke maand direct al wordt uitbetaald. Indien er geen cao geldt, mag een werkgever zelf bepalen wanneer hij de vakantiebijslag uitbetaald. De opgebouwde vakantiebijslag over het vorige kalenderjaar moet wel uiterlijk in juni van het daaropvolgende jaar worden betaald. Indien een werkgever door bijzondere omstandigheden, zoals Corona, niet in staat is het vakantiegeld tijdig te betalen, kan hij in overleg met zijn werknemers een latere betaling overeenkomen.

Hoogte van de vakantiebijslag

Het minimale opbouwpercentage is 8% over het bruto-jaarsalaris. In enkele cao’s wordt echter een hoger percentage of een hoger minimumbedrag per jaar gehanteerd. Maar hoe wordt dit bruto jaarsalaris bepaald? In veel cao’s is bepaald dat de vakantiebijslag wordt opgebouwd over het verdiende brutosalaris over de periode van mei tot mei het jaar daarop of van juni tot juni het jaar daarop. In de cao staat vaak ook precies beschreven over welke loonbestanddelen de vakantiebijslag wordt opgebouwd.

 

Is er geen cao? Dan geldt dat er wordt opgebouwd over alle bruto-inkomsten met uitzondering winstuitkeringen, vergoedingen voor zorgkosten of voor kosten die nodig zijn voor het uitoefening van de functie en incidentele vergoedingen/uitkeringen.

 

Uitgaande van 8% opbouw over een jaar komt de uitbetaling van het bruto vakantiegeld neer op net iets minder dan één maandsalaris. Wat hiervan netto overblijft is vaak echter heel anders, hoe kan dit?

Hoeveel blijft er over van de vakantiebijslag

De vakantiebijslag die niet maandelijks wordt uitbetaald wordt gezien als een ‘bijzondere beloning’ en wordt belast tegen een ‘bijzonder tarief’. Dit houdt in dat de loonheffing die hierover betaald moet worden anders wordt bepaald dan de ‘normale beloning’ (het reguliere periodesalaris). De basis voor het bijzonder tarief is hetzelfde als het normale tarief, alleen worden bij het normale tarief de heffingskortingen toegepast. Aangezien de volledige heffingskortingen al worden toegepast bij de loonheffing over het reguliere salaris, wordt over ‘extra’ (bijzonder) salaris dus een ander -vaak hoger- tarief berekend. Alle kortingen waar werknemers recht op hebben zijn immers al verrekend. Daarnaast worden er verrekeningspercentages toegepast. Dit alles om te zorgen dat de betaalde loonheffing zoveel mogelijk aansluit bij de totaal te betalen inkomstenbelasting en de kans dat werknemers hierbij moeten nabetalen te minimaliseren.

 

Het bijzonder tarief wordt gebaseerd op het jaarloon van het voorgaande jaar en wordt altijd vermeld op de salarisspecificatie.

 

In onderstaande tabel de tarieven van 2023:

Publicatiedatum: 03-05-2023

 

Silke van der Kolk

Medewerker Salaris-desk

0545-46 36 26 s.van.der.kolk@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Arbowet

Als werkgever moet je volgens de Arbowet voor een veilige en gezonde werkplek zorgen. Maar wat dat betekent voor hitte op de werkvloer staat daar niet in. Wel blijkt duidelijk dat er geen gevaar voor

de gezondheid mag ontstaan door de temperatuur op de werkplek.

Aanhoudende hitte kan leiden tot vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn en huidproblemen. Wat allemaal kan leiden tot minder goede prestaties. Probeer te voorkomen dat er medewerkers uitvallen of fouten worden gemaakt als gevolg van de hitte, hieronder wat tips en voorbeelden op een rijtje.

Hitteplan voorbeelden

Maak je eigen hitteplan of hitteprotocol met onderstaande voorbeelden en pas de werkomstandigheden aan bij hoge temperaturen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een hittegolf. Kijk of er voor jouw bedrijf specifieke risico’s zijn voor overbelasting door hitte met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bepaal samen met je personeel wat de regels en maatregelen worden. Dit kan je ook opnemen in het personeelshandboek.

Mogelijke maatregelen bij werken in de hitte

De werkgever:

 • Zorgt (indien nodig) voor geschikte werkkleding;
 • Regelt de afvoer van warme lucht door ventilatie;
 • Verkort de werktijd;
 • Verlengt de pauzes;
 • Zorgt voor gekoelde dranken;
 • Isoleert warmteproducerende apparaten;
 • Brengt zonwering aan;
 • Houdt platte daken nat.

De werknemer:

 • Drinkt veel, maar géén alcohol;
 • Blijft fit om beter met de hitte om te gaan;
 • Vermijdt de warmte tijdens heetste periode van de dag (tussen 12.00 en 16.00 uur)
 • Sluit deuren naar warme ruimtes (oven, branderkamer) zo snel mogelijk;
 • Doet geen zware lichamelijke inspanning of stelt deze uit.

Bron: Arboportaal

Tropenrooster

Een effectieve en snelle maatregel is het aanpassen van de werktijden. Wordt er extreme hitte voorspeld? Spreek dan met je werknemers af dat ze hun werkdag anders mogen indelen, door bijvoorbeeld de heetste periode van de dag te vermijden.

Koele werkomgeving

Maak de werkvloer zo aangenaam mogelijk en bied verkoelende oplossingen in de hitte. Denk aan zonwering, ventilators, airconditioning of verkoelende dranken.

Thuiswerken in de hitte

Maak met collega’s die thuiswerken in de hitte afspraken over hoe zij hun werkplek het beste kunnen inrichten zodat zij ook in goede omstandigheden kunnen blijven werken.

 

Hoe gaan andere werkgevers om met extreme hitte? De Kamer van Koophandel heeft diverse tips van andere werkgevers op een rijtje gezet, je leest deze hier.

 

Bron: Kamer van Koophandel en ArboPortaal.