Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Wat zijn SARs?

Een SAR is een speciale vorm van arbeidsbeloning. De medewerker krijgt een vorderingsrecht op de werkgever, in de zin van: de waarde van het vorderingsrecht gaat gelijk op met het waardeverloop van de aandelen van de onderneming. Je zou het dus kunnen zien als een ‘virtueel aandeel’. De medewerker krijgt bijvoorbeeld een SAR toegekend, die overeenkomt met 5% van de waarde van de aandelen van de onderneming, dat op dat moment een waarde heeft van € 500.000. Op het moment dat de medewerker zijn vorderingsrecht gaat uitoefenen, zal de waarde van de onderneming worden berekend volgens dezelfde waarderingsmethode als bij de verkrijging. De medewerker kan dan aanspraak maken op de positieve waardeontwikkeling, wat betekent dat hij of zij een bonus in geld ontvangt afhankelijk van de waardeontwikkeling van het bedrijf.

Tips bij het verstrekken van SARs

 • Binden: Geef SARs aan medewerkers als onderdeel van een langetermijnbeloningspakket. SARs zijn pas over een bepaalde periode volledig uit te oefenen, bijvoorbeeld na 4 jaar. De medewerker ontvangt in dat geval pas na vier jaar 100% van de waarde van de SAR als bonus. Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd om voor langere tijd bij het bedrijf te blijven. Als de medewerker na twee jaar afscheid neemt, ontvangt hij slechts het recht op bijvoorbeeld 50% van de SAR-waarde. Een belangrijk punt hierbij is om af te spreken dat de medewerker de SAR weer moet overdragen aan jou als werkgever, in het geval dat de arbeidsovereenkomst om een dringende reden wordt beëindigd.
  Ook over het uit te keren dividend kunnen afspraken in de overeenkomst worden vastgelegd. Uitoefening van een of meer SARs kan daarom in het algemeen ook niet worden gecontinueerd nadat de dienstbetrekking is beëindigd. Ook kunnen SARs doorgaans niet worden vervreemd/doorverkocht.
 • Boeien: Maak de SARs aantrekkelijk door de medewerker in staat te stellen om te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf zonder de risico’s van aandeelhouderschap. Zorg ervoor dat de uitoefenprijs van de SARs redelijk is in vergelijking met de huidige aandelenprijs en dat er geen beperkingen zijn op de uitoefening van de SARs.
 • Belonen: Zorg ervoor dat medewerkers de beloning verdienen door hun bijdrage aan het bedrijf.
  Geef bijvoorbeeld alleen SARs aan medewerkers die hebben bijgedragen aan het behalen van belangrijke doelen of mijlpalen. Op deze manier worden medewerkers beloond voor hun prestaties en stimuleer je hen om in de toekomst op dezelfde manier te blijven bijdragen.
 • Communiceren: Zorg ervoor dat medewerkers begrijpen wat SARs zijn en hoe ze werken. Het is belangrijk dat ze begrijpen dat de waarde van hun SARs afhankelijk is van de prestaties van het bedrijf en dat de waarde kan fluctueren. Communiceer ook regelmatig over de status van de SARs en hoe de medewerkers deze kunnen uitoefenen.

Voorwaarden

Ondanks dat er over SARs niets opgenomen is in de wet, zijn er wel een aantal voorwaarden van toepassing, de belangrijkste zijn:

 1. Plan documentatie: Het is belangrijk om een SAR-plan op te stellen en dit te documenteren. Het plan moet duidelijk de voorwaarden van de SARs uiteenzetten, waaronder de uitoefenprijs, vestingvereisten en andere relevante details.
 2. Uitgifte: SARs kunnen alleen worden toegekend aan medewerkers die voldoen aan bepaalde criteria, zoals anciënniteit, functie, prestaties of andere criteria die door de werkgever zijn vastgesteld.
 3. Uitoefenperiode: SARs moeten een bepaalde uitoefenperiode hebben, waarin medewerkers de mogelijkheid hebben om de SARs uit te oefenen. Het is belangrijk om de uitoefenperiode duidelijk te definiëren in het SAR-plan.
 4. Vervaldatum: SARs moeten een vervaldatum hebben, waarop het recht om de SARs uit te oefenen vervalt. Het is belangrijk om de vervaldatum duidelijk te definiëren in het SAR-plan.
 5. Administratie en communicatie: Het is belangrijk om een effectief administratiesysteem op te zetten om de SARs te volgen en de uitgeoefende SARs bij te houden. Bovendien is het van belang om de medewerkers duidelijk te communiceren over de voorwaarden en details van het SAR-plan.
 6. Belastingen en regelgeving: Werkgevers moeten zich bewust zijn van de belasting- en regelgeving die van toepassing is op SARs en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de vereisten voor belastingaangifte en -betaling. Een SAR-bonus is in beginsel op het moment van uitkering voor medewerker belast in box 1. Als werkgever dien je dus loonheffingen in te houden over de SAR-bonus. Voor de werkgever is de SAR-bonus aftrekbaar van de winst, tenzij de medewerker een jaarloon heeft boven een half miljoen en de waarde van die rechten hoofdzakelijk gekoppeld is aan de waarde van de vennootschap.

Zoals gezegd is er over SARs niets opgenomen in de wet. Er gelden geen vaste rechten en plichten waardoor een SAR altijd maatwerk betreft. Door SARs op de juiste manier te gebruiken, kun je medewerkers binden, boeien en belonen.

Aanbod BonsenReuling

Wij denken graag mee op het gebied van beloning en compensatie om ervoor te zorgen dat je de SARs op de meest effectieve manier toepast voor jouw bedrijf. Zodat het aanbieden van SARs aan jouw medewerkers ook het gewenste effect heeft: het behoud van goede medewerkers. Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

mr. Angelo Kumeling RB

Senior belastingadviseur

0544-39 33 33 a.kumeling@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Onderzoek Centraal Planbureau

Het kabinet heeft door het Centraal Planbureau (CPB) laten onderzoeken in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling doeltreffend en doelmatig is. De conclusie van het CPB is dat de regeling doeltreffend is (het beoogde doel wordt bereikt), maar niet doelmatig omdat in veel situaties voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de belastingschuld te betalen. De continuïteit van de onderneming komt volgens het CPB dus in lang niet alle gevallen in gevaar, dus in lang niet alle gevallen is het nodig om met de bedrijfsopvolgingsregeling de belastingschuld weg te strepen en/of door te schuiven. Wij hebben nogal wat vraagtekens bij de uitkomsten van dit onderzoek, aangezien het CPB niet kan beoordelen of de aanwezige liquide middelen niet voor andere doeleinden binnen de onderneming noodzakelijk zijn. Dus de conclusie dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet doelmatig is, lijkt ons wat kort door de bocht.

Reactie kabinet

Het kabinet heeft in reactie op het onderzoek van het CPB aangegeven dat zij de bedrijfsopvolgingsregeling niet wil afschaffen, maar wel wil aanscherpen. Daarbij zal extern verhuurd vastgoed in ieder geval niet meer worden aangemerkt als ondernemingsvermogen, dus dit vastgoed zal in ieder geval niet fiscaal vriendelijk overdraagbaar zijn. Hoe de verdere aanscherpingen eruit komen te zien is nog volstrekt onduidelijk. Een uitkomst kan zijn dat de bedrijfsopvolgingsregeling fors wordt versoberd, of moeilijker toegankelijk wordt doordat de voorwaarden strenger worden.

 

Het kabinet wil de aanpassingen meenemen in het Belastingplan 2024, waardoor de aanpassingen waarschijnlijk zullen ingaan per 1 januari 2024.

Maak nu nog gebruik van de BOR!

Zorg dat je de kans om nog gebruik te maken van de huidige, gunstige bedrijfsopvolgingsregeling niet voorbij laat gaan! Overweeg om nog dit jaar (een deel van) jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk te schenken aan de volgende generatie. Deze schenking kan dusdanig worden ingekleed dat jouw kinderen geen enkele zeggenschap krijgen over vermogen of het bedrijf, zodat de schenking vooralsnog alleen fiscale (zeer voordelige) gevolgen heeft en jij de touwtjes volledig in handen houdt.

Advies nodig?

Gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling is al met al best een omvangrijk traject. Gelet op het grote fiscale voordeel dat kan worden behaald, is het absoluut de moeite waard om te onderzoeken of ook jij de bedrijfsopvolgingsregeling nog kan toepassen. Heb je hierover vragen of wil je eens sparren over de mogelijkheden om zelf de bedrijfsopvolgingsregeling te benutten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

 

Publicatiedatum: 01-03-2023

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Wat zijn SARs?

Een SAR is een speciale vorm van arbeidsbeloning. De medewerker krijgt een vorderingsrecht op de werkgever, in de zin van: de waarde van het vorderingsrecht gaat gelijk op met het waardeverloop van de aandelen van de onderneming. Je zou het dus kunnen zien als een ‘virtueel aandeel’. De medewerker krijgt bijvoorbeeld een SAR toegekend, die overeenkomt met 5% van de waarde van de aandelen van de onderneming, dat op dat moment een waarde heeft van € 500.000. Op het moment dat de medewerker zijn vorderingsrecht gaat uitoefenen, zal de waarde van de onderneming worden berekend volgens dezelfde waarderingsmethode als bij de verkrijging. De medewerker kan dan aanspraak maken op de positieve waardeontwikkeling, wat betekent dat hij of zij een bonus in geld ontvangt afhankelijk van de waardeontwikkeling van het bedrijf.

Tips bij het verstrekken van SARs

 • Binden: Geef SARs aan medewerkers als onderdeel van een langetermijnbeloningspakket. SARs zijn pas over een bepaalde periode volledig uit te oefenen, bijvoorbeeld na 4 jaar. De medewerker ontvangt in dat geval pas na vier jaar 100% van de waarde van de SAR als bonus. Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd om voor langere tijd bij het bedrijf te blijven. Als de medewerker na twee jaar afscheid neemt, ontvangt hij slechts het recht op bijvoorbeeld 50% van de SAR-waarde. Een belangrijk punt hierbij is om af te spreken dat de medewerker de SAR weer moet overdragen aan jou als werkgever, in het geval dat de arbeidsovereenkomst om een dringende reden wordt beëindigd.
  Ook over het uit te keren dividend kunnen afspraken in de overeenkomst worden vastgelegd. Uitoefening van een of meer SARs kan daarom in het algemeen ook niet worden gecontinueerd nadat de dienstbetrekking is beëindigd. Ook kunnen SARs doorgaans niet worden vervreemd/doorverkocht.
 • Boeien: Maak de SARs aantrekkelijk door de medewerker in staat te stellen om te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf zonder de risico’s van aandeelhouderschap. Zorg ervoor dat de uitoefenprijs van de SARs redelijk is in vergelijking met de huidige aandelenprijs en dat er geen beperkingen zijn op de uitoefening van de SARs.
 • Belonen: Zorg ervoor dat medewerkers de beloning verdienen door hun bijdrage aan het bedrijf.
  Geef bijvoorbeeld alleen SARs aan medewerkers die hebben bijgedragen aan het behalen van belangrijke doelen of mijlpalen. Op deze manier worden medewerkers beloond voor hun prestaties en stimuleer je hen om in de toekomst op dezelfde manier te blijven bijdragen.
 • Communiceren: Zorg ervoor dat medewerkers begrijpen wat SARs zijn en hoe ze werken. Het is belangrijk dat ze begrijpen dat de waarde van hun SARs afhankelijk is van de prestaties van het bedrijf en dat de waarde kan fluctueren. Communiceer ook regelmatig over de status van de SARs en hoe de medewerkers deze kunnen uitoefenen.

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld bedrijfsopvolgingsregeling

Een vereenvoudigd rekenvoorbeeld laat nog duidelijker de belastingvoordelen zien als nu gebruik wordt gemaakt van de BOR.

 

Stel: een ondernemer heeft 3 kinderen, en schenkt ieder kind 15% van het ondernemingsvermogen (dus in totaal 45%). De waarde van de onderneming bedraagt € 15 miljoen. De waarde van de schenking per kind is daarmee € 2,25 miljoen (€ 6,75 miljoen totaal).

 

Voordelen bij toepassing BOR:

 • Uitstel inkomstenbelastingclaim box 2: ca. € 1,8 miljoen;
 • Besparing erfbelasting: ca. € 1 miljoen;
 • 45% waardestijging van de onderneming vanaf moment van schenking komt onbelast bij kinderen terecht.

 

De te betalen schenkbelasting over het niet-vrijgestelde deel bedraagt dan per kind: ca. € 52.000 (in totaal ca. € 156.000). De belastingdruk op het overgegane deel van het ondernemingsvermogen is dus slechts 2%!

Voorwaarden toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

Om de BOR te kunnen toepassen, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

 • Je moet zelf minimaal 5 jaar eigenaar (ondernemer of aandeelhouder) zijn geweest van de onderneming;
 • de kinderen moeten minimaal 3 jaar op de loonlijst staan bij de onderneming (arbeidsomvang is niet relevant);
 • de onderneming moet na de schenking minimaal 5 jaar worden voortgezet en de kinderen moeten gedurende
 • deze 5 jaar eigenaar (ondernemer of aandeelhouder) blijven van het geschonken deel van de onderneming;
 • het moet gaan om ondernemingsvermogen (de BOR kan niet worden toegepast op beleggingsvermogen).

 

Het is dus niet noodzakelijk dat de kinderen ook daadwerkelijk de (beoogde) bedrijfsopvolger zijn; het is voldoende dat zij 3 jaar op de loonlijst staan en na de schenking nog 5 jaar eigenaar blijven van het geschonken deel van het ondernemingsvermogen.

Aanbod BonsenReuling

Wij denken graag mee op het gebied van beloning en compensatie om ervoor te zorgen dat je de SARs op de meest effectieve manier toepast voor jouw bedrijf. Zodat het aanbieden van SARs aan jouw medewerkers ook het gewenste effect heeft: het behoud van goede medewerkers. Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

mr. Angelo Kumeling RB

Senior belastingadviseur

0544-39 33 33 a.kumeling@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Wat zijn SARs?

Een SAR is een speciale vorm van arbeidsbeloning. De medewerker krijgt een vorderingsrecht op de werkgever, in de zin van: de waarde van het vorderingsrecht gaat gelijk op met het waardeverloop van de aandelen van de onderneming. Je zou het dus kunnen zien als een ‘virtueel aandeel’. De medewerker krijgt bijvoorbeeld een SAR toegekend, die overeenkomt met 5% van de waarde van de aandelen van de onderneming, dat op dat moment een waarde heeft van € 500.000. Op het moment dat de medewerker zijn vorderingsrecht gaat uitoefenen, zal de waarde van de onderneming worden berekend volgens dezelfde waarderingsmethode als bij de verkrijging. De medewerker kan dan aanspraak maken op de positieve waardeontwikkeling, wat betekent dat hij of zij een bonus in geld ontvangt afhankelijk van de waardeontwikkeling van het bedrijf.

mr. Angelo Kumeling RB

Senior belastingadviseur

0544-39 33 33 a.kumeling@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Wat zijn SARs?

Een SAR is een speciale vorm van arbeidsbeloning. De medewerker krijgt een vorderingsrecht op de werkgever, in de zin van: de waarde van het vorderingsrecht gaat gelijk op met het waardeverloop van de aandelen van de onderneming. Je zou het dus kunnen zien als een ‘virtueel aandeel’. De medewerker krijgt bijvoorbeeld een SAR toegekend, die overeenkomt met 5% van de waarde van de aandelen van de onderneming, dat op dat moment een waarde heeft van € 500.000. Op het moment dat de medewerker zijn vorderingsrecht gaat uitoefenen, zal de waarde van de onderneming worden berekend volgens dezelfde waarderingsmethode als bij de verkrijging. De medewerker kan dan aanspraak maken op de positieve waardeontwikkeling, wat betekent dat hij of zij een bonus in geld ontvangt afhankelijk van de waardeontwikkeling van het bedrijf.

Vaste reiskostenvergoeding tot en met 2021

Tot en met 2021 kan er een vaste reiskostenvergoeding worden betaald op basis van de zogenoemde 128-dagenregeling. De vaste reiskostenvergoeding mag worden gegeven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar de vaste werkplek reist, zolang de werknemer op kalenderjaarbasis ten minste 128 werkdagen naar de vaste werkplek reist. Voor werknemers die parttime werken moet de 128-dagenregeling en berekening van de reiskostenvergoeding pro-rata worden toegepast.

Vaste vergoedingen structureel thuiswerken per 1 januari 2022

Werknemers die structureel een aantal dagen per week thuis en op de vaste werkplek (bijvoorbeeld op kantoor) werken, kunnen onder voorwaarden per 1 januari 2022 een gecombineerde maandelijkse onbelaste vaste thuiswerkvergoeding en een vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangen.

Vaste thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 geldt de 128-dagenregeling naast de vaste reiskostenvergoeding ook voor de vaste thuiswerkvergoeding. De 128-dagenregeling is wel aangepast, waardoor de vaste thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding pro-rata moeten worden berekend op basis van het aantal thuiswerkdagen en reisdagen. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat op een thuiswerkdag ook nog een onbelaste vaste reiskostenvergoeding kan worden betaald. Dit wordt duidelijk aan de hand van het onderstaande voorbeeld.

 

Verder geldt voor werknemers die parttime werken nog steeds dat de vaste vergoedingen pro-rata moeten worden berekend.

 

Voorbeeld vaste thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding

Conclusie
De totale vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding valt per saldo per 1 januari 2022 lager uit ten opzichte van de vaste reiskostenvergoeding tot en met 2021. Dit is slechts anders wanneer de enkele reisafstand naar de vaste werkplek niet meer dan 5 kilometer bedraagt.

 

Door de pro-rata toepassing van de 128-dagenregeling hoeft ziekte, vakantie, klantbezoek, meerdaagse cursus of een andere reden die incidenteel afwijkt van het afgesproken werkschema niet direct te leiden tot aanpassing van de vaste vergoedingen.

 

Verder blijft het in 2022 mogelijk om de vergoeding op declaratiebasis te betalen in plaats van een vaste vergoeding te betalen.

Gemengde kosten

De kosten voor thuiswerken van maximaal € 2 per dag zijn voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in beginsel gemengde kosten (deels zakelijk en deels privé). Er is voor de thuiswerkvergoeding bepaald dat € 0,95 (koffie/thee) onder de aftrekbeperking gemengde kosten valt en het resterende bedrag van € 1,05 volledig aftrekbaar is van de winst.

Wat te doen?

Wanneer een werknemer structureel thuiswerkt en er is een reiskostenvergoeding overeengekomen, dan moeten de reis- en thuiswerkdagen in beeld worden gebracht en afspraken over de thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding worden gemaakt. Wij adviseren om de afspraken met de werknemer schriftelijk vast te leggen.

 

Wanneer een werknemer incidenteel thuiswerkt en dit ook in 2022 het geval blijft, dan kan de reiskostenvergoeding op dezelfde wijze worden verwerkt als in 2021. Daarbij blijft het bij een vaste reiskostenvergoeding belangrijk te controleren of de werknemer voldoet aan de 128-dagenregeling.

 

Verder zal door het thuiswerken het kostenschema van de werknemer veranderen, waardoor beoordeeld moet worden in hoeverre de eerdere onderbouwing van de algemene vaste kostenvergoeding (op basis van een kostenonderzoek) nog juist is.

 

Datum van publicatie: 14-12-2021

mr. Angelo Kumeling RB

Senior belastingadviseur

0544-39 33 33 a.kumeling@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Wat te doen?

Er bestaan diverse mogelijkheden om in te spelen op het voorgaande. Naast het opsplitsen van vennootschappen kan, rekening houdend met goedkoopmansgebruik, winst eerder worden verantwoord dan men oorspronkelijk van plan was. Verder kan gedacht worden aan het vervangen van vreemd vermogen door eigen vermogen.

Publicatiedatum: 11-11-2021

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Tot slot

Het verbreken van de fiscale eenheid kan in 2021 een voordeel opleveren van € 24.500. Of het in jouw situatie ook voordelig (en verstandig) is zal zich uit moeten wijzen. Mocht je willen weten of het voor jou interessant is om de fiscale eenheid te verbreken, neem dan contact met ons op.

 

Publicatiedatum: 03-06-2021

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Jubelton

Waarschijnlijk niet geheel onbekend, de in de praktijk veel toegepaste eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning. Ook wel de jubelton genoemd. Bij toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning kun je een bedrag groot € 105.302 (2021) belastingvrij schenken aan jouw kind (of een derde) ten behoeve van de eigen woning.

 

Maar wat zijn de voorwaarden van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling, zitten er nog haken en ogen aan de regeling? Hieronder worden de voorwaarden rondom de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigenwoning in hoofdlijnen uiteengezet.

Eenmalige verhoging

Je mag aan jouw kind jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken, voor 2021 bedraagt deze jaarlijkse vrijstelling € 6.604. De belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd. Deze eenmalige verhoging kan worden toegepast als een schenking wordt gedaan voor een van de volgende bestedingsdoelen:

 

 1. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling zonder bestedingseis groot € 26.881 (2021);
 2. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling te besteden aan een dure opleiding van jouw kind groot € 55.996 (2021);
 3. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling te besteden aan een eigen woning van jouw kind groot € 105.302 (2021).

In het vervolg beperk ik mij tot optie drie. En laat de andere verhoogde schenkvrijstellingen en eventuele combinaties buiten beschouwing.

 

De eenmaligheid moet worden bekeken vanuit de relatie tussen de schenker en de verkrijger. Jouw zoon of dochter mag dus maar één keer een beroep doen op één van de verhoogde schenkvrijstellingen bij schenkingen door jou. Jouw zoon of dochter mag daarnaast bij een schenking door bijvoorbeeld zijn of haar grootouders wel nogmaals een beroep doen op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Leeftijdsvoorwaarde

De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning mag worden toegepast door jouw kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar jong. Is jouw kind wellicht al 40 jaar of ouder, dan kan de staatssecretaris nog een reddingsboei toegooien, heeft jouw kind namelijk een (fiscale) partner die tussen de 18 en 40 jaar jong is dan mag de vrijstelling nog steeds worden toegepast. Je kunt ook nog schenken op de dag van de 40e verjaardag van jouw kind of zijn of haar (fiscale) partner.

Bestedingsdoel

Bij een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning moet jouw kind de schenking besteden voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, aflossing van de hypotheek of restschuld van de eigen woning of voor de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrecht van de eigen woning. Daarbij geldt ook een bestedingstermijn. De schenking moet binnen drie jaar worden besteed aan de eigen woning.

Aangifte schenkbelasting

In tegenstelling tot de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting, moet voor de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning wél een aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Spreiden over drie jaar

De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning groot € 105.302 (2021) mag over drie achtereenvolgende jaren worden uitgesmeerd. Wordt er gespreid geschonken dan begint de bestedingstermijn van drie jaar te lopen op het moment van de eerste schenking. Indien de schenkingen gespreid over drie jaren worden gedaan, dan moet ieder jaar een aangifte schenkbelasting worden gedaan. Let op, jouw kind (of zijn of haar fiscale partner) moet in elk jaar van de schenkingen voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde.

Eerder gebruik gemaakt van een verhoogde schenkvrijstelling

Heb je vóór 2010 jouw kind een bedrag geschonken waarbij jouw kind een verhoogde schenkvrijstelling heeft gebruikt? Zo ja, dan is er wellicht nu nog een mogelijkheid om aanspraak te maken op een deel van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Contact

Bovenstaand zijn de voorwaarden rondom de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning in hoofdlijnen uiteengezet. De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning is een mooie regeling om jouw kind te ondersteunen bij het aankopen van een eigen woning, maar de regeling is ingewikkeld. Wil je graag meer informatie over de toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning? Of wil je weten wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Dan kun je altijd contact met mij opnemen.

 

Publicatiedatum: 08-04-2021

mr. Emma Willemsen RB

Belastingadviseur

0545-46 36 26 e.willemsen@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Aandelen vertrekken?

In geval van het verstrekken van aandelen aan jouw medewerkers geef je hen ook stemrecht en dat zal niet altijd wenselijk zijn. Dit kan worden voorkomen door de aandelen te certificeren, maar certificaathouders kunnen in beginsel alsnog de algemene vergadering bijwonen en daar gebruikmaken van hun spreekrecht.
Eén van de redenen dat SARs steeds populairder worden. Kortgezegd zijn SARs een manier om medewerkers te belonen door hen het recht te geven om in de toekomst te profiteren van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Zonder dat hij of zij mede-eigenaar is en invloed kan uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Bijkomend voordeel is dat SARs juridisch en administratief veel eenvoudiger te regelen zijn dan het verstrekken van aandelen én een tussenkomst van de notaris is eveneens overbodig.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Wie is de UBO

De BV
Om te bepalen wie de UBO is, zal in eerste instantie moeten worden gekeken naar het gehouden bezit/eigendom en de zeggenschap binnen de organisatie. De natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen of winstrechten bezit, moet als UBO worden ingeschreven (de ‘bezits-UBO’). Ook de natuurlijk persoon die meer dan 25% van de stemrechten bezit, dan wel feitelijke zeggenschap binnen de organisatie heeft (bijvoorbeeld via een overheersende invloed op basis van de aandeelhoudersovereenkomst), moet als UBO worden ingeschreven (de ‘zeggenschaps-UBO’).

 

Wanneer naar aanleiding van het voorgaande geen ‘echte’ UBO kan worden vastgesteld, kom je uit bij de ‘pseudo’ UBO. Dit is de natuurlijk persoon / de natuurlijk personen die het hoger leidinggevend personeel vormt / vormen. Hieronder wordt het statutair bestuur verstaan.

 

Personenvennootschappen (vof/maatschap)
Voor de vennootschap onder firma en de maatschap is de 25%-grens ook van belang. Ook hier moet worden gekeken naar eigendom en zeggenschap. Wanneer dit geen soelaas biedt, zal het hoger leidinggevend personeel als UBO moeten worden ingeschreven.

Verantwoordelijkheid

Als organisatie ben je zelf verantwoordelijk voor de (kosteloze) registratie en het actueel houden van het register. Tevens moeten er stukken worden meegestuurd waaruit de UBO blijkt (denk aan statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en maatschaps- en firmaovereenkomsten). Verder ben je als organisatie ook verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Dit is alleen niet nodig wanneer het bezit binnen dezelfde bandbreedte blijft. Verder is het goed te beseffen dat het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig registeren van informatie over de UBO een economisch delict vormt.

 

Tot slot
Al met al is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Ook kan ik me voorstellen dat het in sommige situaties (denk aan het hebben van een Stichting Administratiekantoor of wanneer er cumulatief preferente aandelen zijn uitgegeven) prettig is dat er een (fiscaal) adviseur meekijkt.

 

Publicatiedatum: 30-10-2020

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.