Waarom de bedrijfsopvolgingsregeling?

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar er komt een moment waarop je zult overlijden en jouw vermogen zal vererven. Om te voorkomen dat jouw kinderen daarover onnodig veel belasting moeten betalen, is het belangrijk hier nu al goed over na te denken. Zo kun je onder voorwaarden nu nog gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat een deel van jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgaat naar jouw kinderen.

 

Op het moment dat je overlijdt zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, moeten jouw kinderen 26,9% inkomstenbelasting in box 2 afdragen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Daarnaast moeten jouw kinderen ca. 20% erfbelasting betalen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen (na aftrek van de betaalde inkomstenbelasting). Per saldo leidt dit tot een acute belastingdruk van ruim 42% over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen. Het is maar de vraag of jouw kinderen deze forse belastingclaims kunnen betalen, aangezien het ondernemingsvermogen dat zij erven ‘vastzit’ in de onderneming en niet zomaar liquide gemaakt kan worden. Dit kan een serieuze bedreiging zijn voor de continuïteit van de onderneming.

 

Om dit probleem op te lossen, bestaat op dit moment nog de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim in box 2 voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld, en dat de erfbelasting wordt beperkt tot slechts maximaal 3,4%.

Hoelang bestaat de bedrijfsopvolgingsregeling nog?

Deze gunstige bedrijfsopvolgingsregeling staat al lange tijd onder druk. Er zijn de afgelopen tijd in de politiek diverse voorstellen gedaan die variëren van versobering tot volledige afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven de BOR kritisch te gaan evalueren. Wat er precies met de BOR gaat gebeuren is nog onzeker, maar er bestaat een reëel risico dat de regeling wordt afgeschaft of versoberd. Dus als je er gebruik van wil maken, doe het dan nog dit jaar.

Bedrijfsopvolgingsregeling nú gebruiken

De BOR geldt niet alleen als jouw ondernemingsvermogen vererft bij overlijden, maar ook als je bij leven (een deel van) jouw ondernemingsvermogen schenkt aan jouw kinderen. Dus het is mogelijk om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling nu nog veilig te stellen door dit jaar (een deel van) jouw ondernemingsvermogen te schenken aan jouw kinderen.

 

Los van fiscale afwegingen, spelen emotionele afwegingen natuurlijk ook een rol. Is het wel verantwoord om kinderen nu al een behoorlijk bedrag aan vermogen te schenken? Kunnen ze dit vermogen in 1 keer opmaken? Krijgen ze daarmee ook zeggenschap in de onderneming? En hoe zit het met ‘de koude kant’ bij scheiden of overlijden van een kind? Op al deze vragen is het antwoord: je kunt dit inkleden zoals je zelf wilt. Het is dus zeker mogelijk om te regelen dat jouw kinderen geen enkele zeggenschap krijgen in de onderneming, en ook nog geen gebruik kunnen maken van het vermogen. Het schenken van (een deel van) jouw ondernemingsvermogen heeft dan vooralsnog alleen fiscale (voordelige) gevolgen.

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld bedrijfsopvolgingsregeling

Een vereenvoudigd rekenvoorbeeld laat nog duidelijker de belastingvoordelen zien als nu gebruik wordt gemaakt van de BOR.

 

Stel: een ondernemer heeft 3 kinderen, en schenkt ieder kind 15% van het ondernemingsvermogen (dus in totaal 45%). De waarde van de onderneming bedraagt € 15 miljoen. De waarde van de schenking per kind is daarmee € 2,25 miljoen (€ 6,75 miljoen totaal).

 

Voordelen bij toepassing BOR:

 • Uitstel inkomstenbelastingclaim box 2: ca. € 1,8 miljoen;
 • Besparing erfbelasting: ca. € 1 miljoen;
 • 45% waardestijging van de onderneming vanaf moment van schenking komt onbelast bij kinderen terecht.

 

De te betalen schenkbelasting over het niet-vrijgestelde deel bedraagt dan per kind: ca. € 52.000 (in totaal ca. € 156.000). De belastingdruk op het overgegane deel van het ondernemingsvermogen is dus slechts 2%!

Voorwaarden toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

Om de BOR te kunnen toepassen, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

 • Je moet zelf minimaal 5 jaar eigenaar (ondernemer of aandeelhouder) zijn geweest van de onderneming;
 • de kinderen moeten minimaal 3 jaar op de loonlijst staan bij de onderneming (arbeidsomvang is niet relevant);
 • de onderneming moet na de schenking minimaal 5 jaar worden voortgezet en de kinderen moeten gedurende
 • deze 5 jaar eigenaar (ondernemer of aandeelhouder) blijven van het geschonken deel van de onderneming;
 • het moet gaan om ondernemingsvermogen (de BOR kan niet worden toegepast op beleggingsvermogen).

 

Het is dus niet noodzakelijk dat de kinderen ook daadwerkelijk de (beoogde) bedrijfsopvolger zijn; het is voldoende dat zij 3 jaar op de loonlijst staan en na de schenking nog 5 jaar eigenaar blijven van het geschonken deel van het ondernemingsvermogen.

Advies nodig?

Gebruikmaken van de BOR is al met al best een omvangrijk traject. Gelet op het grote fiscale voordeel dat kan worden behaald, is het absoluut de moeite waard om te onderzoeken of ook jij de BOR nog kan toepassen. Heb je hierover vragen of wil je eens sparren over de mogelijkheden om zelf de BOR te benutten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

 

Publicatiedatum: 01-02-2022

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Waarom de bedrijfsopvolgingsregeling?

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar er komt een moment waarop je zult overlijden en jouw vermogen zal vererven. Om te voorkomen dat jouw kinderen daarover onnodig veel belasting moeten betalen, is het belangrijk hier nu al goed over na te denken. Zo kun je onder voorwaarden nu nog gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat een deel van jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgaat naar jouw kinderen.

 

Op het moment dat je overlijdt zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, moeten jouw kinderen 26,9% inkomstenbelasting in box 2 afdragen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Daarnaast moeten jouw kinderen ca. 20% erfbelasting betalen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen (na aftrek van de betaalde inkomstenbelasting). Per saldo leidt dit tot een acute belastingdruk van ruim 42% over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen. Het is maar de vraag of jouw kinderen deze forse belastingclaims kunnen betalen, aangezien het ondernemingsvermogen dat zij erven ‘vastzit’ in de onderneming en niet zomaar liquide gemaakt kan worden. Dit kan een serieuze bedreiging zijn voor de continuïteit van de onderneming.

 

Om dit probleem op te lossen, bestaat op dit moment nog de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim in box 2 voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld, en dat de erfbelasting wordt beperkt tot slechts maximaal 3,4%.

Hoelang bestaat de bedrijfsopvolgingsregeling nog?

Deze gunstige bedrijfsopvolgingsregeling staat al lange tijd onder druk. Er zijn de afgelopen tijd in de politiek diverse voorstellen gedaan die variëren van versobering tot volledige afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven de BOR kritisch te gaan evalueren. Wat er precies met de BOR gaat gebeuren is nog onzeker, maar er bestaat een reëel risico dat de regeling wordt afgeschaft of versoberd. Dus als je er gebruik van wil maken, doe het dan nog dit jaar.

mr. Harry Hurkens RB

Senior belastingadviseur

0481-36 58 20 h.hurkens@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Waarom de bedrijfsopvolgingsregeling?

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar er komt een moment waarop je zult overlijden en jouw vermogen zal vererven. Om te voorkomen dat jouw kinderen daarover onnodig veel belasting moeten betalen, is het belangrijk hier nu al goed over na te denken. Zo kun je onder voorwaarden nu nog gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat een deel van jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgaat naar jouw kinderen.

 

Op het moment dat je overlijdt zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, moeten jouw kinderen 26,9% inkomstenbelasting in box 2 afdragen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Daarnaast moeten jouw kinderen ca. 20% erfbelasting betalen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen (na aftrek van de betaalde inkomstenbelasting). Per saldo leidt dit tot een acute belastingdruk van ruim 42% over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen. Het is maar de vraag of jouw kinderen deze forse belastingclaims kunnen betalen, aangezien het ondernemingsvermogen dat zij erven ‘vastzit’ in de onderneming en niet zomaar liquide gemaakt kan worden. Dit kan een serieuze bedreiging zijn voor de continuïteit van de onderneming.

 

Om dit probleem op te lossen, bestaat op dit moment nog de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim in box 2 voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld, en dat de erfbelasting wordt beperkt tot slechts maximaal 3,4%.

Hoelang bestaat de bedrijfsopvolgingsregeling nog?

Deze gunstige bedrijfsopvolgingsregeling staat al lange tijd onder druk. Er zijn de afgelopen tijd in de politiek diverse voorstellen gedaan die variëren van versobering tot volledige afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven de BOR kritisch te gaan evalueren. Wat er precies met de BOR gaat gebeuren is nog onzeker, maar er bestaat een reëel risico dat de regeling wordt afgeschaft of versoberd. Dus als je er gebruik van wil maken, doe het dan nog dit jaar.

Vaste reiskostenvergoeding tot en met 2021

Tot en met 2021 kan er een vaste reiskostenvergoeding worden betaald op basis van de zogenoemde 128-dagenregeling. De vaste reiskostenvergoeding mag worden gegeven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar de vaste werkplek reist, zolang de werknemer op kalenderjaarbasis ten minste 128 werkdagen naar de vaste werkplek reist. Voor werknemers die parttime werken moet de 128-dagenregeling en berekening van de reiskostenvergoeding pro-rata worden toegepast.

Vaste vergoedingen structureel thuiswerken per 1 januari 2022

Werknemers die structureel een aantal dagen per week thuis en op de vaste werkplek (bijvoorbeeld op kantoor) werken, kunnen onder voorwaarden per 1 januari 2022 een gecombineerde maandelijkse onbelaste vaste thuiswerkvergoeding en een vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangen.

Vaste thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 geldt de 128-dagenregeling naast de vaste reiskostenvergoeding ook voor de vaste thuiswerkvergoeding. De 128-dagenregeling is wel aangepast, waardoor de vaste thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding pro-rata moeten worden berekend op basis van het aantal thuiswerkdagen en reisdagen. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat op een thuiswerkdag ook nog een onbelaste vaste reiskostenvergoeding kan worden betaald. Dit wordt duidelijk aan de hand van het onderstaande voorbeeld.

 

Verder geldt voor werknemers die parttime werken nog steeds dat de vaste vergoedingen pro-rata moeten worden berekend.

 

Voorbeeld vaste thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding

Conclusie
De totale vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding valt per saldo per 1 januari 2022 lager uit ten opzichte van de vaste reiskostenvergoeding tot en met 2021. Dit is slechts anders wanneer de enkele reisafstand naar de vaste werkplek niet meer dan 5 kilometer bedraagt.

 

Door de pro-rata toepassing van de 128-dagenregeling hoeft ziekte, vakantie, klantbezoek, meerdaagse cursus of een andere reden die incidenteel afwijkt van het afgesproken werkschema niet direct te leiden tot aanpassing van de vaste vergoedingen.

 

Verder blijft het in 2022 mogelijk om de vergoeding op declaratiebasis te betalen in plaats van een vaste vergoeding te betalen.

Gemengde kosten

De kosten voor thuiswerken van maximaal € 2 per dag zijn voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in beginsel gemengde kosten (deels zakelijk en deels privé). Er is voor de thuiswerkvergoeding bepaald dat € 0,95 (koffie/thee) onder de aftrekbeperking gemengde kosten valt en het resterende bedrag van € 1,05 volledig aftrekbaar is van de winst.

Wat te doen?

Wanneer een werknemer structureel thuiswerkt en er is een reiskostenvergoeding overeengekomen, dan moeten de reis- en thuiswerkdagen in beeld worden gebracht en afspraken over de thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding worden gemaakt. Wij adviseren om de afspraken met de werknemer schriftelijk vast te leggen.

 

Wanneer een werknemer incidenteel thuiswerkt en dit ook in 2022 het geval blijft, dan kan de reiskostenvergoeding op dezelfde wijze worden verwerkt als in 2021. Daarbij blijft het bij een vaste reiskostenvergoeding belangrijk te controleren of de werknemer voldoet aan de 128-dagenregeling.

 

Verder zal door het thuiswerken het kostenschema van de werknemer veranderen, waardoor beoordeeld moet worden in hoeverre de eerdere onderbouwing van de algemene vaste kostenvergoeding (op basis van een kostenonderzoek) nog juist is.

 

Datum van publicatie: 14-12-2021

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Waarom de bedrijfsopvolgingsregeling?

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar er komt een moment waarop je zult overlijden en jouw vermogen zal vererven. Om te voorkomen dat jouw kinderen daarover onnodig veel belasting moeten betalen, is het belangrijk hier nu al goed over na te denken. Zo kun je onder voorwaarden nu nog gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat een deel van jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgaat naar jouw kinderen.

 

Op het moment dat je overlijdt zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, moeten jouw kinderen 26,9% inkomstenbelasting in box 2 afdragen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Daarnaast moeten jouw kinderen ca. 20% erfbelasting betalen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen (na aftrek van de betaalde inkomstenbelasting). Per saldo leidt dit tot een acute belastingdruk van ruim 42% over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen. Het is maar de vraag of jouw kinderen deze forse belastingclaims kunnen betalen, aangezien het ondernemingsvermogen dat zij erven ‘vastzit’ in de onderneming en niet zomaar liquide gemaakt kan worden. Dit kan een serieuze bedreiging zijn voor de continuïteit van de onderneming.

 

Om dit probleem op te lossen, bestaat op dit moment nog de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim in box 2 voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld, en dat de erfbelasting wordt beperkt tot slechts maximaal 3,4%.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Wat te doen?

Er bestaan diverse mogelijkheden om in te spelen op het voorgaande. Naast het opsplitsen van vennootschappen kan, rekening houdend met goedkoopmansgebruik, winst eerder worden verantwoord dan men oorspronkelijk van plan was. Verder kan gedacht worden aan het vervangen van vreemd vermogen door eigen vermogen.

Publicatiedatum: 11-11-2021

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Waarom de bedrijfsopvolgingsregeling?

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar er komt een moment waarop je zult overlijden en jouw vermogen zal vererven. Om te voorkomen dat jouw kinderen daarover onnodig veel belasting moeten betalen, is het belangrijk hier nu al goed over na te denken. Zo kun je onder voorwaarden nu nog gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat een deel van jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgaat naar jouw kinderen.

 

Op het moment dat je overlijdt zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, moeten jouw kinderen 26,9% inkomstenbelasting in box 2 afdragen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Daarnaast moeten jouw kinderen ca. 20% erfbelasting betalen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen (na aftrek van de betaalde inkomstenbelasting). Per saldo leidt dit tot een acute belastingdruk van ruim 42% over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen. Het is maar de vraag of jouw kinderen deze forse belastingclaims kunnen betalen, aangezien het ondernemingsvermogen dat zij erven ‘vastzit’ in de onderneming en niet zomaar liquide gemaakt kan worden. Dit kan een serieuze bedreiging zijn voor de continuïteit van de onderneming.

 

Om dit probleem op te lossen, bestaat op dit moment nog de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim in box 2 voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld, en dat de erfbelasting wordt beperkt tot slechts maximaal 3,4%.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Tot slot

Het verbreken van de fiscale eenheid kan in 2021 een voordeel opleveren van € 24.500. Of het in jouw situatie ook voordelig (en verstandig) is zal zich uit moeten wijzen. Mocht je willen weten of het voor jou interessant is om de fiscale eenheid te verbreken, neem dan contact met ons op.

 

Publicatiedatum: 03-06-2021

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Jubelton

Waarschijnlijk niet geheel onbekend, de in de praktijk veel toegepaste eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning. Ook wel de jubelton genoemd. Bij toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning kun je een bedrag groot € 105.302 (2021) belastingvrij schenken aan jouw kind (of een derde) ten behoeve van de eigen woning.

 

Maar wat zijn de voorwaarden van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling, zitten er nog haken en ogen aan de regeling? Hieronder worden de voorwaarden rondom de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigenwoning in hoofdlijnen uiteengezet.

Eenmalige verhoging

Je mag aan jouw kind jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken, voor 2021 bedraagt deze jaarlijkse vrijstelling € 6.604. De belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd. Deze eenmalige verhoging kan worden toegepast als een schenking wordt gedaan voor een van de volgende bestedingsdoelen:

 

 1. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling zonder bestedingseis groot € 26.881 (2021);
 2. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling te besteden aan een dure opleiding van jouw kind groot € 55.996 (2021);
 3. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling te besteden aan een eigen woning van jouw kind groot € 105.302 (2021).

In het vervolg beperk ik mij tot optie drie. En laat de andere verhoogde schenkvrijstellingen en eventuele combinaties buiten beschouwing.

 

De eenmaligheid moet worden bekeken vanuit de relatie tussen de schenker en de verkrijger. Jouw zoon of dochter mag dus maar één keer een beroep doen op één van de verhoogde schenkvrijstellingen bij schenkingen door jou. Jouw zoon of dochter mag daarnaast bij een schenking door bijvoorbeeld zijn of haar grootouders wel nogmaals een beroep doen op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Leeftijdsvoorwaarde

De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning mag worden toegepast door jouw kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar jong. Is jouw kind wellicht al 40 jaar of ouder, dan kan de staatssecretaris nog een reddingsboei toegooien, heeft jouw kind namelijk een (fiscale) partner die tussen de 18 en 40 jaar jong is dan mag de vrijstelling nog steeds worden toegepast. Je kunt ook nog schenken op de dag van de 40e verjaardag van jouw kind of zijn of haar (fiscale) partner.

Bestedingsdoel

Bij een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning moet jouw kind de schenking besteden voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, aflossing van de hypotheek of restschuld van de eigen woning of voor de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrecht van de eigen woning. Daarbij geldt ook een bestedingstermijn. De schenking moet binnen drie jaar worden besteed aan de eigen woning.

Aangifte schenkbelasting

In tegenstelling tot de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting, moet voor de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning wél een aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Spreiden over drie jaar

De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning groot € 105.302 (2021) mag over drie achtereenvolgende jaren worden uitgesmeerd. Wordt er gespreid geschonken dan begint de bestedingstermijn van drie jaar te lopen op het moment van de eerste schenking. Indien de schenkingen gespreid over drie jaren worden gedaan, dan moet ieder jaar een aangifte schenkbelasting worden gedaan. Let op, jouw kind (of zijn of haar fiscale partner) moet in elk jaar van de schenkingen voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde.

Eerder gebruik gemaakt van een verhoogde schenkvrijstelling

Heb je vóór 2010 jouw kind een bedrag geschonken waarbij jouw kind een verhoogde schenkvrijstelling heeft gebruikt? Zo ja, dan is er wellicht nu nog een mogelijkheid om aanspraak te maken op een deel van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Contact

Bovenstaand zijn de voorwaarden rondom de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning in hoofdlijnen uiteengezet. De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning is een mooie regeling om jouw kind te ondersteunen bij het aankopen van een eigen woning, maar de regeling is ingewikkeld. Wil je graag meer informatie over de toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning? Of wil je weten wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Dan kun je altijd contact met mij opnemen.

 

Publicatiedatum: 08-04-2021

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Waarom de bedrijfsopvolgingsregeling?

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar er komt een moment waarop je zult overlijden en jouw vermogen zal vererven. Om te voorkomen dat jouw kinderen daarover onnodig veel belasting moeten betalen, is het belangrijk hier nu al goed over na te denken. Zo kun je onder voorwaarden nu nog gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat een deel van jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgaat naar jouw kinderen.

 

Op het moment dat je overlijdt zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, moeten jouw kinderen 26,9% inkomstenbelasting in box 2 afdragen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Daarnaast moeten jouw kinderen ca. 20% erfbelasting betalen over de waarde van jouw ondernemingsvermogen (na aftrek van de betaalde inkomstenbelasting). Per saldo leidt dit tot een acute belastingdruk van ruim 42% over de waarde van jouw ondernemingsvermogen. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen. Het is maar de vraag of jouw kinderen deze forse belastingclaims kunnen betalen, aangezien het ondernemingsvermogen dat zij erven ‘vastzit’ in de onderneming en niet zomaar liquide gemaakt kan worden. Dit kan een serieuze bedreiging zijn voor de continuïteit van de onderneming.

 

Om dit probleem op te lossen, bestaat op dit moment nog de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de inkomstenbelastingclaim in box 2 voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld, en dat de erfbelasting wordt beperkt tot slechts maximaal 3,4%.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Wie is de UBO

De BV
Om te bepalen wie de UBO is, zal in eerste instantie moeten worden gekeken naar het gehouden bezit/eigendom en de zeggenschap binnen de organisatie. De natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen of winstrechten bezit, moet als UBO worden ingeschreven (de ‘bezits-UBO’). Ook de natuurlijk persoon die meer dan 25% van de stemrechten bezit, dan wel feitelijke zeggenschap binnen de organisatie heeft (bijvoorbeeld via een overheersende invloed op basis van de aandeelhoudersovereenkomst), moet als UBO worden ingeschreven (de ‘zeggenschaps-UBO’).

 

Wanneer naar aanleiding van het voorgaande geen ‘echte’ UBO kan worden vastgesteld, kom je uit bij de ‘pseudo’ UBO. Dit is de natuurlijk persoon / de natuurlijk personen die het hoger leidinggevend personeel vormt / vormen. Hieronder wordt het statutair bestuur verstaan.

 

Personenvennootschappen (vof/maatschap)
Voor de vennootschap onder firma en de maatschap is de 25%-grens ook van belang. Ook hier moet worden gekeken naar eigendom en zeggenschap. Wanneer dit geen soelaas biedt, zal het hoger leidinggevend personeel als UBO moeten worden ingeschreven.

Verantwoordelijkheid

Als organisatie ben je zelf verantwoordelijk voor de (kosteloze) registratie en het actueel houden van het register. Tevens moeten er stukken worden meegestuurd waaruit de UBO blijkt (denk aan statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en maatschaps- en firmaovereenkomsten). Verder ben je als organisatie ook verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Dit is alleen niet nodig wanneer het bezit binnen dezelfde bandbreedte blijft. Verder is het goed te beseffen dat het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig registeren van informatie over de UBO een economisch delict vormt.

 

Tot slot
Al met al is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Ook kan ik me voorstellen dat het in sommige situaties (denk aan het hebben van een Stichting Administratiekantoor of wanneer er cumulatief preferente aandelen zijn uitgegeven) prettig is dat er een (fiscaal) adviseur meekijkt.

 

Publicatiedatum: 30-10-2020

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Opzeggen huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Door de huwelijkse voorwaarden vóór het overlijden van de DGA op te zeggen, komen de aandelen in de gemeenschap van goederen terecht. Op het moment dat de DGA overlijdt, is nog slechts over zijn deel van de aandelen 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast dient ook enkel over het 50%-belang van de DGA erfbelasting betaald te worden.

 

Wanneer daarna ook de echtgeno(o)t(e) komt te overlijden, dient de box 2 claim over de resterende 50% afgerekend te worden. Dat betekent dus een flink stuk belastinguitstel in box 2. Daarnaast heeft dit in de erfbelasting als voordeel dat de 50% die al op grond van de gemeenschap van goederen eigendom is van de echtgeno(o)t(e), vrij van erfbelasting aan hem/haar verblijft…

 

Volmacht
Over het algemeen is het lang niet altijd duidelijk wie van de echtgenoten als eerste overlijdt. Wanneer de niet-DGA als eerste overlijdt, kan het opheffen van huwelijkse voorwaarden juist extra belastingdruk met zich meebrengen. Dit onzekere element kan enigszins weggenomen worden door een volmacht op te stellen, waarmee in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer de DGA wilsonbekwaam wordt door dementie of een ongeluk, dus eigenlijk ‘in de aanloop’ richting een mogelijk overlijden) de huwelijkse voorwaarden namens de DGA opgezegd kunnen worden.

Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding is een afspraak die in de huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen, waarin wordt geregeld dat bij het eindigen van het huwelijk het totale vermogen verdeeld wordt alsof sprake is van een gemeenschap van goederen.

 

Net als in het geval van het opzeggen van de huwelijkse voorwaarden kan hiermee bereikt worden dat op het moment dat de DGA als eerste overlijdt, slechts over de helft van de aandelen in een B.V. erfbelasting hoeft te worden betaald, met voornoemde voordelen tot gevolg. Helaas heeft het opnemen van een finaal verrekenbeding geen invloed op de heffing van inkomstenbelasting in box 2.

Conclusie

Het opzeggen van huwelijkse voorwaarden in het zicht van overlijden van de DGA (al dan niet via een volmacht), kan leiden tot uitstel van inkomstenbelasting in box 2 en besparing van erfbelasting.

 

Het opnemen van een finaal verrekenbeding kan ook leiden tot besparing van erfbelasting, maar heeft geen invloed op de te betalen inkomstenbelasting in box 2.

 

Wel heeft een finaal verrekenbeding als voordeel dat in geval van een overlijden van de DGA, het totale vermogen verdeeld wordt als ware er een gemeenschap van goederen. Hierdoor kan met behulp van een finaal verrekenbeding het voordeel in de erfbelasting altijd benut worden.

 

Het is afhankelijk van de specifieke situatie welke van de twee manieren, of eventueel zelfs een combinatie, de voorkeur geniet. Voor een op maat gemaakt advies of een antwoord op verwante vragen, kunt u altijd contact met onze fiscale afdeling opnemen.

Publicatiedatum: 29-08-2019

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Opzeggen huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Door de huwelijkse voorwaarden vóór het overlijden van de DGA op te zeggen, komen de aandelen in de gemeenschap van goederen terecht. Op het moment dat de DGA overlijdt, is nog slechts over zijn deel van de aandelen 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast dient ook enkel over het 50%-belang van de DGA erfbelasting betaald te worden.

 

Wanneer daarna ook de echtgeno(o)t(e) komt te overlijden, dient de box 2 claim over de resterende 50% afgerekend te worden. Dat betekent dus een flink stuk belastinguitstel in box 2. Daarnaast heeft dit in de erfbelasting als voordeel dat de 50% die al op grond van de gemeenschap van goederen eigendom is van de echtgeno(o)t(e), vrij van erfbelasting aan hem/haar verblijft…

 

Volmacht
Over het algemeen is het lang niet altijd duidelijk wie van de echtgenoten als eerste overlijdt. Wanneer de niet-DGA als eerste overlijdt, kan het opheffen van huwelijkse voorwaarden juist extra belastingdruk met zich meebrengen. Dit onzekere element kan enigszins weggenomen worden door een volmacht op te stellen, waarmee in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer de DGA wilsonbekwaam wordt door dementie of een ongeluk, dus eigenlijk ‘in de aanloop’ richting een mogelijk overlijden) de huwelijkse voorwaarden namens de DGA opgezegd kunnen worden.

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.