Subsidie praktijkleren

Kijk hier (Mbo) of hier (Hbo) of jouw leerling in aanmerking komt.

 

Tijdens de indieningsperiode van 2024 kun je subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2023/2024. Het schooljaar 2023/2024 loopt van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024. Na afloop van de begeleiding kun je jouw aanvraag indienen. Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren verwijzen wij je naar de website van het RVO.

 

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie zal maximaal € 2.700 per studiejaar per praktijkleerplaats bedragen, dus loop dit niet mis! Het exacte subsidiebedrag per werkgever zal pas achteraf bekend worden en uiterlijk 15 december 2024 ontvang je hierover de beslissing.

Subsidieaanvraag uitbesteden

De aanvraag kan alleen digitaal met behulp van eHerkenning verzonden worden.
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de aanvraag uit te besteden aan een intermediair.

 

Aanvraag subsidie praktijkleren uitbesteden?

BonsenReuling neemt de aanvraag graag van je over!

(openen met een pc i.v.m. het invullen van een Excel-bestand)

 

Let op! Voor het indienen van de subsidie dient er vanaf 2024 een ketenmachtiging voor eHerkenning te zijn. Is deze machtiging er nog niet voor jouw bedrijf? Meld dit dan spoedig! Ons officemanagement regelt dit graag voor jou.

 

De kosten bedragen € 165 per digitale aanvraag. Deze kosten hebben betrekking op het verzamelen van alle benodigde gegevens, controleren van de praktijk(leer)overeenkomst, raadplegen van het opleidingsregister, indienen van de digitale aanvraag, informatie terugkoppelen en het administreren van alle gegevens. Eventuele kosten van een ketenmachtiging zullen apart worden gefactureerd vanuit de leverancier van eHerkenning.

Vragen?

Neem contact op met BonsenReuling Salaris & HR:

 

Daniël Oberink of Pim Scholten | 0545 – 46 36 26

Ans Albers | 0481 – 36 58 20

subsidiepraktijkleren@bonsenreuling.nl