Thuiswerkvergoeding

Een werkgever kan in 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Jaarlijks wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Naar verwachting gaat per 1 januari 2023 de maximale thuiswerkvergoeding omhoog naar € 2,13. Op Prinsjesdag heeft het kabinet in het Belastingplan 2023 geen extra verhoging voorgesteld. Echter wordt bij de periodieke evaluatie van de werkkostenregeling in 2023 en 2024 bekeken of het forfait van de thuiswerkvergoeding nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten.

(Bronnen:

Vakstudie Nieuws, Tweede Kamer wil verruiming werkkostenregeling | Navigator

Onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 geïndexeerd naar € 2,13 | TaxLive)

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding 

Een werkgever kan in 2022 voor de kosten van vervoer een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer. Met ingang van 2023 gaat dit maximum omhoog naar € 0,21 per kilometer. Voor reizen per openbaar vervoer mag de werkgever de (hogere) werkelijke kosten onbelast vergoeden. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet van toepassing als de werkgever aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking stelt. Per 1 januari 2024 zal het maximum verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

 

De verhoging van het maximumbedrag per kilometer geldt ook voor de aftrekbaarheid van reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters, die gebruikmaken van een privé vervoermiddel. De verhoging geldt ook voor reiskosten ziekenbezoek in het kader van de aftrek van specifieke zorgkosten, voor de kilometervergoeding voor weekenduitgaven van gehandicapten en voor de giftenaftrek van een vrijwilliger, die afziet van reiskostenvergoeding.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 20-09-2022

Daniela Veldman – Striekwold LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.veldman@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.