Voor wie is TEK?

TEK is voor de onderneming, vereniging of stichting die:

  • Maximaal 250 fte in dienst heeft;
  • Een netto omzet van max. € 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van max. € 43 miljoen euro heeft;
  • Is gevestigd in Nederland en uiterlijk 31 december 2022 is ingeschreven in het KvK-handelsregister;
  • Een zakelijk energiecontract heeft waarin hogere leveringstarieven zijn afgesproken dan € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh aan elektriciteit, en;
  • Voldoet aan de hierna te behandelen energie-intensiteitseis van 7%.

 

Indien er sprake is van een ‘groep verbonden ondernemingen’ wordt de TEK-subsidie berekend en uitgekeerd op het niveau van de groep. Er is onder andere sprake van een groep verbonden ondernemingen wanneer ondernemingen een fiscale eenheid vormen voor de Wet Omzetbelasting, een onderneming meer dan 50% van de aandelen houdt in een andere onderneming of een onderneming op een andere manier meer dan 50% van het zeggenschap in een andere onderneming uitoefent.

Energie-intensiteitseis

Om in aanmerking te komen voor TEK moet een onderneming voldoen aan de zogenaamde energie-intensiteitseis. Deze eis houdt in dat minimaal 7% van de omzet van een onderneming aangewend wordt voor het voldoen van de gas- en elektriciteitskosten. Bij het bepalen van de energie-intensiteit wordt gerekend met het standaardjaarverbruik van gas en de standaardjaardafname en -invoeding van elektriciteit. Deze standaarden gelden voor 2023 en zijn gebaseerd op het verbruik van de onderneming in voorgaande jaren. De standaarden worden vermenigvuldigd met een modelprijs voor gas en elektriciteit over 2022 om tot de totale kostprijs van energie te komen. Indien deze kostprijs minimaal 7 procent bedraagt van de omzet over 2022 komt een onderneming in aanmerking voor TEK. Indien sprake is van een groep verbonden ondernemingen wordt de energie-intensiteitseis berekend op groepsniveau.

Voorschot en subsidie

Na aanvraag neemt RVO binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Indien het besluit positief is zal binnen 5 werkdagen na het besluit een voorschot op het opgegeven bankrekeningnummer worden gestort. Dit voorschot wordt berekend aan de hand van maximumvergoedingen voor zowel gas als elektriciteit. Het definitieve subsidiebedrag zal worden berekend aan de hand van de modelprijzen over 2023 die in februari 2024 bekend zullen worden gemaakt. RVO zal na bekendmaking van de modelprijzen verzoeken om aanvraag te doen tot definitieve vaststelling van de subsidie. Het verschil tussen het ontvangen voorschot en de definitieve TEK-subsidie zal daarna worden ontvangen of worden terugbetaald. Aangezien bij het voorschot wordt gerekend met relatief hoge maximumprijzen en de energieprijzen momenteel weer wat lijken te dalen is de kans aanwezig dat een deel van het voorschot terugbetaald zal moeten worden. Terugbetaling is echter rentevrij.

Rekenvoorbeelden

 

Ben je benieuwd of jouw bedrijf voor de TEK-subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact op met jouw vaste contactpersoon van BonsenReuling.

 

Bron: Wed, 12 Apr 2023 14:42:40 +0100