Nieuwe voorwaarde

Per 1 januari 2023 geldt dat er geen sprake mag zijn van meerdere arbeidsomvangen (dus bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst van 8 uur naast een arbeidsovereenkomst van 32 uur) binnen één arbeidsovereenkomst. Indien een werkgever en werknemer toch meerdere arbeidsomvangen overeenkomen in één en dezelfde arbeidsovereenkomst, dan betaalt de werkgever de hoge WW-premie gedurende de gehele periode dat dit is overeengekomen, totdat er voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst nog maar één arbeidsomvang geldt.

 

Dit betekent ook dat als een werkgever en werknemer een tijdelijke urenuitbreiding afspreken gedurende een bepaalde periode van het jaar, de hoge premie geldt voor de hele arbeidsovereenkomst en voor het hele jaar, niet alleen tijdens de periode van de urenuitbreiding. Wanneer de tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang voorbij is en er (voor de toekomst) weer één arbeidsomvang van toepassing is, is de lage premie weer van toepassing.

 

Voorbeeld:
In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgenomen dat een werknemer 16 uur per week werkt en in de maanden oktober tot en met december 24 uur per week. In dat geval betaalt de werkgever vanaf het moment dat deze urenuitbreiding (oktober tot en met december) is overeengekomen over alle uren de hoge WW-premie. Dit geldt dus het hele kalenderjaar doorlopend en over de volledige arbeidsovereenkomst totdat er voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst nog een enkele arbeidsomvang (24 uur per week) geldt. 

Uitzonderingen

Om onwenselijkheden te voorkomen, zijn er op de nieuwe voorwaarde een aantal uitzonderingen van toepassing:
•    Er is sprake van een eenmalige tijdelijke verhoging of verlaging van de arbeidsomvang: Indien er sprake is van een eenmalige tijdelijke urenuitbreiding of urenvermindering en dit de enige toekomstige wijziging van de arbeidsomvang betreft, is de werkgever alleen de hoge premie verschuldigd gedurende de tijdelijke uitbreiding of vermindering van de arbeidsomvang. De arbeidsovereenkomst moet wel aan de overige voorwaarden voor de lage WW-premie voldoen.
Voorbeeld: Indien geruime tijd van tevoren wordt overeengekomen dat een werknemer tijdelijk meer uren zal werken om een andere collega te vervangen, dan is de werkgever uitsluitend de hoge WW-premie verschuldigd gedurende de tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang. Wanneer de tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang voorbij is, en er (voor de toekomst) weer één arbeidsomvang van toepassing is, is de lage premie weer van toepassing.
•    Er is sprake van een structurele aanpassing van de arbeidsomvang: Indien de arbeidsomvang in de arbeidsovereenkomst structureel wordt aangepast mag de werkgever de lage WW-premie blijven toepassen, indien de arbeidsovereenkomst aan de overige voorwaarden voldoet.

 

Correctie van betaalde premie
De nieuwe voorwaarde moet per 1 januari 2023 in werking treden. Tot die tijd kan een werkgever de lage WW-premie betalen over een tijdelijke urenaanpassing van een vast contract.

 

Vragen?
Heb je hier nog vragen over, of wil je graag dat wij deze correctie voor jou indienen? Neem dan gerust contact op met onze juristen, fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

Bron: Wed, 06 Apr 2022 11:08:03 +0100

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.