Voorwaarden

Om voor de TVL Q1 2022 in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
•    Jouw bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de KvK en heeft minimaal één vestiging in Nederland.
•    Je hebt tenminste 30% omzetdaling. Je berekent de omzetdaling door de omzet in de periode januari tot en met maart 2022 af te zetten tegen de referentieperiode januari tot en met maart 2019 of januari tot en met maart 2020. Je kunt hierbij kiezen voor de periode die voor jou het gunstigste is. Is jouw onderneming opgericht na 31 december 2018, maar voor 1 juli 2020 dan gelden afwijkende referentieperiodes. Deze vind je op de website van RVO.
•    Je hebt in de periode januari tot en met maart 2022 in totaal minimaal € 1.500 vaste lasten. De vaste lasten bereken je zo: omzet gekozen referentieperiode x aandeel vaste lasten in %. Het op jou van toepassing zijnde percentage aandeel vaste lasten vind je hier.
•    Je hebt na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan € 2.300.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Let op: Eventueel ontvangen NOW-subsidies tellen niet mee in het maximale bedrag van
€ 2.300.000 euro aan overheidssteun.
•    Jouw onderneming mocht niet in moeilijkheden verkeren op 31 december 2019. Wat dit precies inhoudt vind je hier.

Aanvullende voorwaarden

Voor enkele branches gelden nog aanvullende voorwaarden, de belangrijkste voorwaarden luiden als volgt:
•    Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
•    Bij aanvragen vanaf € 25.000 is bij de aanvraag een derdenverklaring nodig indien de onderneming is ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020.
•    Bij aanvragen van € 125.000 of hoger wordt bij de aanvraag en bij de vaststelling gevraagd om het aanleveren van een accountantsproduct.
•    Ben je een grote onderneming (meer dan 250 fte in dienst of een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen)? Dan moet je een verklaring afleggen dat je niet in financiële moeilijkheden zit en dien je bij de aanvraag en bij de vaststelling een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen aan te leveren. Zie ook de webpagina van RVO.

 

Twijfel je over het aanvragen van de TVL? Of heb je ondersteuning nodig bij de definitieve vaststelling? Neem gerust contact met ons op!

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.