Waar sociaal verzekerd: wettelijke stelsel

Wanneer je in Nederland sociaal verzekerd bent, val je onder het Nederlandse wettelijke stelsel. Als je voor een Duitse werkgever werkt is dit het geval indien je meer dan 25% van je tijd in (je woonland) Nederland werkt. Dan bouw je op normale wijze AOW en Anw op. De werkgever moet dan wel in Nederland premies voor je gaan afdragen.

 

Als je minder dan 25% in (je woonland) Nederland werkt, val je onder het Duitse stelsel. Hoe een en ander dan uitwerkt zal ik in een ander blog nader toelichten.

Aanvullende pensioenopbouw

In het geval dat je in Nederland sociaal verzekerd bent, bouw je AOW en Anw rechten op. Alleen de wettelijke AOW en Anw opbouw is doorgaans echter niet voldoende voor een adequate pensioenvoorziening. Daarom wordt er doorgaans bij Nederlandse werkgevers een aanvullende pensioenregeling aangeboden of wordt opgebouwd via een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds.

 

Zo’n aanvullende opbouw is echter niet standaard bij een Duitse werkgever. Een Duitse werkgever is namelijk het Nederlandse stelsel, waarin veel aanvullend wordt opgebouwd, niet gewend. In Duitsland wordt namelijk via de wettelijke verzekering al een inkomensgerelateerd pensioen opgebouwd, waardoor er vaak niet een aanvullende regeling collectief wordt aangeboden.

 

Bedrijfstakpensioenfonds

Indien de werkzaamheden die je verricht / gaat verrichten vallen onder een Nederlandse cao of pensioenfonds, kan het zijn dat een aanvullende opbouw verplicht is. Dan is de werkgever ook verplicht aanvullende premies te betalen. Vaak is dit echter niet het geval voor een werkgever die niet in Nederland gevestigd is. Ook niet als zo’n CAO / pensioenfonds verplicht is voor de bedrijfstak in Nederland. Vaak wordt namelijk een buitenlandse werkgever niet verplicht zich aan te sluiten of vallen de te verrichten werkzaamheden buiten de werkingssfeer.

 

Aanvullende pensioenregeling

Wanneer een verplichte pensioenfonds niet speelt, zou het mooi zijn als de Duitse werkgever een aanvullende pensioenregeling zou kunnen aanbieden naar Nederlandse maatstaven. In de praktijk is dit echter vaak lastig. Er zijn enkele verzekeraars die bij hoge uitzondering een Duitse werkgever als verzekeringsnemer accepteren. Doorgaans is het echter lastig en duur of zelfs niet mogelijk voor een Duitse werkgever een aanvullende verzekering voor Nederlandse werknemers af te sluiten.

Belastingheffing en een aanvullende pensioenregeling

Naast het feit dat het erg lastig en/of duur is een aanvullende pensioenregeling via een Duitse werkgever te regelen, ontstaan vaak probleem wat betreft de belastingheffing. De Duitse belastingdienst accepteert namelijk vaak een dergelijke pensioenregeling niet als een voor de Duitse wetgeving kwalificerende pensioenregeling. Dit is vooral een probleem als je een deel van je werkzaamheden verricht in Duitsland. Over dat deel van je inkomen is namelijk Duitse belasting verschuldigd. In het geval dat de Nederlandse pensioenregeling niet kwalificeert, betaal je in Duitsland ook nog eens extra belasting vanwege de werkgeversbijdrage in deze pensioenregeling

Zelf afsluiten en belasting

Al met al is het dus vaak lastig een aanvullende pensioenregeling geregeld te krijgen en kan het ook nog eens leiden tot onnodige belastingheffing. Dit is gelukkig vaak op te lossen door zelf privé een pensioenregeling te treffen. Aangezien je in Nederland woont en een deel van je inkomen in Nederland belast is voor de inkomstenbelasting, kun je vaak zonder problemen een gefacilieerde pensioenregeling / lijfrente sluiten die aftrekbaar is van de Nederlandse inkomstenbelasting.

 

Uiteraard is het dan wel van belang dat de werkgever zijn overeengekomen bijdrage in de pensioenregeling als loon eerst uitbetaalt, welke je vervolgens kan aanwenden t.b.v. de pensioenregeling. Deze bijdrage is in eerste instantie weliswaar belast, maar deze heffing kun je (als je aan de voorwaarden voldoet) van de aangifte inkomstenbelasting weer terugkrijgen wanneer je deze stort in een kwalificerende pensioenregeling.

 

Niet verzekeren

Het is ook mogelijk de bijdrage van de werkgever en je eigen (gewenste) inleg op een andere manier aan te wenden. Zo kun je in plaats van het sluiten van een pensioenverzekering ook kiezen voor bijvoorbeeld het sparen op de spaarrekening of het aflossen van de eigen woning lening. Laat je echter vooraf goed voorlichten door een gespecialiseerde adviseur.

 

Risico dekking niet vergeten voor nu en mogelijk vanwege oude regeling

Een pensioenregeling bestaat niet alleen uit het opbouwen van ouderdomspensioen voor als je zelf later met pensioen gaat. Het bevat vaak ook een regeling voor weduwe- en wezenpensioen voor als je komt te overlijden. Ook wordt vaak een voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd.

 

Zeker wat betreft het weduwe- en wezenpensioen bij overlijden is het vaak van belang deze wel extern te verzekeren. Dit kan vaak vrij eenvoudig door het sluiten van een levensverzekering bij overlijden. Let er in dit kader wel op dat je voldoende verzekerd. Niet alleen wat betreft de opbouw van weduwe en wezenpensioen over de toekomstige pensioenopbouw,  maar soms is het ook nodig een verzekering te sluiten voor de pensioenregeling bij oude werkgevers omdat de verzekering voor dit risico soms vervalt wanneer je uit dienst gaat.

Tot slot

Zoals zo vaak bij grensoverschrijdend werken, is het ook wat betreft de pensioenregeling even goed opletten. Wanneer je echter vooraf een en ander oppakt / laat beoordelen is het ook wat betreft de pensioenregeling vaak goed te regelen.

 

In de categorie “Duitsland-desk” vind je meer blogs over het hebben van een dienstbetrekking bij een Duitse werkgever. Ik behandel hierin diverse onderwerpen die mijns inziens van belang zijn. Kijk gerust naar mijn andere blogs, waaronder een blog waarin ik een globaal overzicht geef over diverse van belang zijnde aspecten.

 

Publicatiedatum: 25-07-2018

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.