Voorwaarden BPM/MRB vrijstelling

Om als Nederlandse werknemer in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet je voldoen aan de volgende samengevatte voorwaarden:

 

  • Je hebt een werkgever in Duitsland.
  • Je kwalificeert als werknemer.
  • Je werkgever verklaart dat de auto ter beschikking wordt gesteld om hoofdzakelijk buiten Nederland gebruikt te worden.

Vooral die laatste voorwaarde is vaak van belang. Indien de auto volledig of bijna uitsluitend in Nederland wordt gebruikt, is een vrijstelling niet mogelijk. Indien echter de auto ook in het buitenland wordt gebruikt, ontstaan mogelijkheden om een vrijstelling aan te vragen. Het is van belang dit dan te laten beoordelen en indien mogelijk daadwerkelijk vooraf de vrijstelling aan te vragen.

Geen vrijstelling mogelijk

Indien er geen vrijstelling mogelijk is, zijn er verschillende keuzes:

  • Een auto met Nederlands kenteken leasen. Wij kennen Nederlandse leasemaatschappijen die ook auto’s leasen aan Duitse bedrijven.
  • Voor de Duitse auto in Nederland BPM en MRB afdragen.
  • Een privéauto rijden op Nederlands kenteken en afspraken maken over de autokosten.

 

Wat de beste oplossing is, is afhankelijk van de omstandigheden.

Autobijtelling

Hoe de bijtelling van de auto van de zaak uitwerkt, is ook erg afhankelijk van de situatie. Voor de bijtelling van de auto is het hierbij niet relevant of de auto op Duits kenteken of op Nederlands kenteken wordt gereden. Indien een auto op Duits kenteken in Nederland bijgeteld moet worden, dient de cataloguswaarde in Nederland (inclusief BPM en NL btw) bepaald te worden en wordt deze belast tegen het Nederlandse bijtellingstarief. Andersom geldt hetzelfde principe.

 

Welk land heeft recht op de autobijtelling

Of in Nederland en/of in Duitsland belasting moet worden betaald vanwege privégebruik, is afhankelijk van waar de werkzaamheden worden verricht. Voor zover in Duitsland wordt gewerkt, wordt de belasting naar de Duitse regels berekend. Voor zover in Nederland wordt gewerkt, gelden de Nederlandse bijtellingregels. Voor zover in andere landen dan Nederland en Duitsland wordt gewerkt, zal doorgaans de Nederlandse bijtelling gelden en in Nederland belasting betaald moeten worden.

 

Bijtelling Duitsland

De bijtelling in Duitsland bedraagt in de basis 1% per maand/12% per jaar van de Duitse cataloguswaarde van de auto. Daarnaast wordt woon-werkverkeer extra bijgeteld. Indien er veel woon-werk kilometers zijn, leidt dit soms tot erg hoge bijtelling.

 

Bijtelling Nederland

De Nederlandse bijtelling wordt berekend naar de normale Nederlandse regels.

 

Voorbeeld

Er wordt een auto ter beschikking gesteld. De auto kwalificeert in Nederland voor 22% bijtelling en heeft een Nederlandse cataloguswaarde van € 55.000. Dezelfde auto heeft omgerekend een cataloguswaarde in Duitsland van € 45.000. Aangezien er geen woon-werkverkeer is, bedraagt de bijtelling in Duitsland 12%. Vervolgens wordt 60% feitelijk in Nederland gewerkt en voor 40% feitelijk in Duitsland. De bijtelling is dan in Nederland 60% van 22% van € 55.000 en de bijtelling bedraagt in Duitsland 40% van 12% van € 45.000.

 

Progressienadeel

Indien je deels in Nederland en deels in Duitsland werkt, leidt het in Duitsland belaste inkomen tot progressienadeel in Nederland. Feitelijk wordt er in Nederland nog wat nageheven over het in Duitsland belaste inkomen. Dit is vrij complex en het is van belang dit direct goed door te rekenen en bij de verloning al rekening mee te houden.

Tot slot

De wetgeving omtrent auto’s van de zaak is al vrij complex. Wanneer er vervolgens ook nog eens sprake is van een Duitse werkgever, wordt het helaas alleen maar lastiger. Ik hoop met bovenstaande uitwerking iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de wetgeving. Het betreft echter geen uitputtende beschrijving en het is goed in concrete situaties een en ander te laten beoordelen.

 

In de categorie ‘Duitsland-desk‘ vind je meer blogs over het hebben van een dienstbetrekking bij een Duitse werkgever. Ik behandel hierin diverse onderwerpen die mijns inziens van belang zijn. Kijk gerust naar mijn andere blogs, waaronder een blog waarin ik een globaal overzicht geef over diverse van belang zijnde aspecten.

Publicatiedatum: 25-10-2018

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.