Hoe en wanneer moet de tegemoetkoming verwerkt worden?

Achter de schermen ziet het er iets anders uit. Die startdatum van 7 oktober 2020 is technisch gezien correct. Alleen de benodigde informatie om het juiste bedrag voor de vaststelling te berekenen druppelt langzaam binnen en lijkt eind december 2020 nog niet compleet. Hoe zit dat nu precies en waarom vragen mijn collega’s soms geduld aan hun cliënten met de NOW-1-afrekening?rnrn rnrn 

Hoe en wanneer moet de tegemoetkoming verwerkt worden?

De NOW-regeling is feitelijk een verstrekte overheidssubsidie die valt onder Richtlijn 274 (overheidssubsidies). De subsidie moet in de winst-en-verliesrekening verwerkt worden.

 

De grondslagen, waarop de omvang van de tegemoetkoming berekend wordt, zijn de loonkosten en het percentage omzetdaling. De periode waarin de loonkosten gemaakt zijn en de omzetdaling zich heeft voorgedaan is ook de periode waarin de tegemoetkoming verwerkt moet worden.

 

Voor het mogen verwerken van de tegemoetkoming is belangrijk is dat er ‘redelijke zekerheid’ is dat aan de voorwaarden voldaan wordt en daarmee de subsidie verkregen zal worden. Om aan de voorwaarde van ‘redelijke zekerheid’ te voldoen moet nagegaan worden of aan de voorwaarden gesteld in de NOW-regeling voldaan is[1].

Waar moet de tegemoetkoming gepresenteerd worden?

Er zijn drie keuzes voor de presentatie in de winst-en-verliesrekening:

 

  1. In een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening. In dit geval wordt een aparte regel aangemaakt in de jaarrekening waar de tegemoetkoming gepresenteerd wordt.
  2. Onder de ‘overige opbrengsten’.
  3. In aftrek op de personeelskosten, dit verlaagt de personeelskosten. In dit geval moet in de toelichting van de jaarrekening specifiek opgenomen worden wat de omvang van NOW-1 tegemoetkoming is. De aard van de toelichting leg ik even verderop uit.

In de RJ-uiting wordt geen voorkeur uitgesproken, maar wij denken graag met jou mee over de meest passende optie.

Wat als mijn voorschot hoger is dan de vaststelling?

Wanneer een deel van het voorschot terugbetaald moet worden en dit per 31 december 2020 nog niet gedaan is, dan moet er een verplichting opgenomen worden. Gegeven de tijdlijn voor het indienen van de afrekeningen, zal dit waarschijnlijk van toepassing zijn voor NOW-1 en NOW-2.

Wat als mijn voorschot lager is dan de vaststelling?

In dat geval is er sprake van een vordering voor zover dit geld nog niet ontvangen is per 31 december 2020. Ook hier geldt dat gegeven de tijdlijnen, dit waarschijnlijk van toepassing zal zijn voor NOW-1 en NOW-2.

Wat als nog onduidelijk is wat de omvang van de subsidie is?

Als de NOW-periode (NOW-3 of een gebroken boekjaar) over het boekjaar heen loopt en nog niet duidelijk is of aan de voorwaarden voldaan wordt, moet de tegemoetkoming over de maanden in het betreffende boekjaar verdeeld worden. De toerekening van de tegemoetkoming is vormvrij, dit kan op basis van de omvang van de loonkosten of de omzetdaling van de betreffende maanden.

 

Hierbij geldt ook dat er ‘redelijke zekerheid’ moet zijn dat aan de voorwaarden voldaan wordt. Belangrijk is dat aangetoond moet worden dat de verwachte omzetdaling daadwerkelijk plaatsvindt. Ontstaat er een verschil tussen het ontvangen voorschot en de werkelijke subsidie dan moet er per balansdatum een overlopende actief of passief post opgenomen worden.

Wat moet er worden toegelicht in mijn jaarrekening?

De aard, zijnde tegemoetkoming NOW, van ontvangen tegemoetkoming moet worden opgenomen in de jaarrekening. Hierbij moet specifiek het bedrag toegelicht zijn dat verwerkt is in de winst-en-verliesrekening. Wanneer er sprake is van onzekerheden met betrekking tot de omzetdaling moet dit worden toegelicht. Tot slot geldt als specifieke vereiste dat de verwerking van de tegemoetkoming is verwerkt overeenkomstig 2:384 lid 5 BW.

 

Tot slot
Dit blog is informatief van aard, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RJ-uiting kan nog worden aangepast middels de geldende consultatieperiode. Voor het originele document zie: RJ-Uiting 2020-13 Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling.

 

Naast deze RJ-uiting houden we ook alle andere uitingen en publicaties inzake Corona nauwlettend in de gaten. Heb je een specifieke vraag? Aarzel dan niet om contact met mij of één van mijn collega’s op te nemen.

 

[1] De voorwaarden zijn wisselend afhankelijk van de omvang van de ontvangen subsidie. Voor jouw specifieke situatie kunt je contact opnemen met jouw accountant.

 

Publicatiedatum: 30-09-2020

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.