Opzeggen huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Door de huwelijkse voorwaarden vóór het overlijden van de DGA op te zeggen, komen de aandelen in de gemeenschap van goederen terecht. Op het moment dat de DGA overlijdt, is nog slechts over zijn deel van de aandelen 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast dient ook enkel over het 50%-belang van de DGA erfbelasting betaald te worden.

 

Wanneer daarna ook de echtgeno(o)t(e) komt te overlijden, dient de box 2 claim over de resterende 50% afgerekend te worden. Dat betekent dus een flink stuk belastinguitstel in box 2. Daarnaast heeft dit in de erfbelasting als voordeel dat de 50% die al op grond van de gemeenschap van goederen eigendom is van de echtgeno(o)t(e), vrij van erfbelasting aan hem/haar verblijft…

 

Volmacht
Over het algemeen is het lang niet altijd duidelijk wie van de echtgenoten als eerste overlijdt. Wanneer de niet-DGA als eerste overlijdt, kan het opheffen van huwelijkse voorwaarden juist extra belastingdruk met zich meebrengen. Dit onzekere element kan enigszins weggenomen worden door een volmacht op te stellen, waarmee in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer de DGA wilsonbekwaam wordt door dementie of een ongeluk, dus eigenlijk ‘in de aanloop’ richting een mogelijk overlijden) de huwelijkse voorwaarden namens de DGA opgezegd kunnen worden.

Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding is een afspraak die in de huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen, waarin wordt geregeld dat bij het eindigen van het huwelijk het totale vermogen verdeeld wordt alsof sprake is van een gemeenschap van goederen.

 

Net als in het geval van het opzeggen van de huwelijkse voorwaarden kan hiermee bereikt worden dat op het moment dat de DGA als eerste overlijdt, slechts over de helft van de aandelen in een B.V. erfbelasting hoeft te worden betaald, met voornoemde voordelen tot gevolg. Helaas heeft het opnemen van een finaal verrekenbeding geen invloed op de heffing van inkomstenbelasting in box 2.

Conclusie

Het opzeggen van huwelijkse voorwaarden in het zicht van overlijden van de DGA (al dan niet via een volmacht), kan leiden tot uitstel van inkomstenbelasting in box 2 en besparing van erfbelasting.

 

Het opnemen van een finaal verrekenbeding kan ook leiden tot besparing van erfbelasting, maar heeft geen invloed op de te betalen inkomstenbelasting in box 2.

 

Wel heeft een finaal verrekenbeding als voordeel dat in geval van een overlijden van de DGA, het totale vermogen verdeeld wordt als ware er een gemeenschap van goederen. Hierdoor kan met behulp van een finaal verrekenbeding het voordeel in de erfbelasting altijd benut worden.

 

Het is afhankelijk van de specifieke situatie welke van de twee manieren, of eventueel zelfs een combinatie, de voorkeur geniet. Voor een op maat gemaakt advies of een antwoord op verwante vragen, kunt u altijd contact met onze fiscale afdeling opnemen.

Publicatiedatum: 29-08-2019

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.