Het wetsvoorstel luidt als volgt:

Verlaging per 1 januari 2023

De schenkvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947 (2023) en is hiermee gelijk aan het bedrag dat ouders eenmalig vrij besteedbaar mogen schenken aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar. Voor ouders die aan hun kinderen willen schenken geldt dus vanaf 1 januari 2023 dat zij dit bedrag kunnen schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Beide kan niet.

 

Afschaffing per 1 januari 2024

De verlaging zal slechts van toepassing zijn voor het jaar 2023, de mogelijkheid om aan eenieder tussen de 18 en 40 jaar (éénmalig) een bedrag belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of om de hypotheekschuld op de eigen woning af te lossen zal namelijk per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.

 

Voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar blijft het vanaf 1 januari 2024 mogelijk om éénmalig een bedrag van € 28.947 (2023) belastingvrij te schenken, dit bedrag is vrij besteedbaar en hoeft niet gebruikt te worden voor de eigen woning.

Hoe zit het met gespreide schenkingen?

Voorheen kon de schenking verspreid over drie jaar plaatsvinden. Bij een eerste schenking in 2021 van slechts een deel van het maximaal vrijgestelde bedrag kon het onbenut gebleven deel van deze maximumvrijstelling nog worden benut in 2022 en/of in 2023. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen eigen woning die voor het eerst in 2023 worden gedaan komt te vervallen en de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen eigen woning die in 2022 zijn gedaan wordt beperkt tot twee jaar.

 

Dit betekent dat het onbenut gebleven deel van de maximumvrijstelling bij een eerste schenking in 2022 nog enkel kan worden benut in 2023, en dus niet meer in 2024. Hiermee wordt de mogelijkheid van gespreide schenkingen die zijn gestart in 2022 dus beperkt in de tijd.

Hoe zit het met de besteding van schenkingen?

In plaats van gespreid schenken kan ook de besteding van het geschonken bedrag worden uitgesteld. Een in 2021 geschonken bedrag dient uiterlijk eind 2023 te zijn besteed aan de eigen woning. Ten aanzien van de besteding van de in 2022 (ineens) ontvangen schenkingen geldt geen beperking, deze schenkingen mogen nog steeds tot uiterlijk 31 december 2024 besteed worden.

Is er actie vereist? *)

  1. Indien je in 2022 een schenking voor de eigen woning hebt gedaan, maar hiermee is nog niet de gehele maximumvrijstelling benut, en je wenst nog een aanvullende schenking te doen, dan heb je hiervoor tot en met 31 december 2023 de tijd.
  2. Indien je nog een schenking voor de eigen woning wenst te gaan doen en je wilt hierbij gebruik maken van het maximaal vrijgestelde bedrag van € 106.671 (2022), dan dient (het eerste deel van) de schenking voor 31 december 2022 plaats te vinden. Bij de keuze voor een gespreide schenking dient het tweede deel van de schenking voor 31 december 2023 plaats te vinden.

 

*) Deze actiepunten zijn gebaseerd op het wetsvoorstel en kunnen mogelijk anders worden na de parlementaire behandeling. 


Bron: Thu, 22 Sep 2022 12:55:09 +0100

Jissel Post RB

Belastingadviseur

0545-46 36 26 j.post@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.