De uiteindelijk belanghebbende

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, vrij vertaald: de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Van elke entiteit moet de UBO worden geregistreerd, dus niet alleen van de topholding. Verder is de UBO altijd een natuurlijk persoon en bovendien kunnen er meerdere personen als UBO worden aangemerkt.

Welke gegevens zijn zichtbaar?

Het UBO-register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Zaken als BSN en adres zijn alleen toegankelijk voor opsporings- en overheidsinstanties. De openbare gegevens kunnen worden opgevraagd tegen een vergoeding van € 2,50 en betreffen de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Geboortemaand en -jaar;
  • Nationaliteit;
  • Woonstaat.

 

De exacte omvang van het belang van de UBO is niet zichtbaar. Er zal namelijk worden gewerkt met drie bandbreedtes van 25%. Tevens wordt de aard van het belang vermeld: bezit, zeggenschap of pseudo (zie hierna).

Wie is de UBO

De BV
Om te bepalen wie de UBO is, zal in eerste instantie moeten worden gekeken naar het gehouden bezit/eigendom en de zeggenschap binnen de organisatie. De natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen of winstrechten bezit, moet als UBO worden ingeschreven (de ‘bezits-UBO’). Ook de natuurlijk persoon die meer dan 25% van de stemrechten bezit, dan wel feitelijke zeggenschap binnen de organisatie heeft (bijvoorbeeld via een overheersende invloed op basis van de aandeelhoudersovereenkomst), moet als UBO worden ingeschreven (de ‘zeggenschaps-UBO’).

 

Wanneer naar aanleiding van het voorgaande geen ‘echte’ UBO kan worden vastgesteld, kom je uit bij de ‘pseudo’ UBO. Dit is de natuurlijk persoon / de natuurlijk personen die het hoger leidinggevend personeel vormt / vormen. Hieronder wordt het statutair bestuur verstaan.

 

Personenvennootschappen (vof/maatschap)
Voor de vennootschap onder firma en de maatschap is de 25%-grens ook van belang. Ook hier moet worden gekeken naar eigendom en zeggenschap. Wanneer dit geen soelaas biedt, zal het hoger leidinggevend personeel als UBO moeten worden ingeschreven.

Verantwoordelijkheid

Als organisatie ben je zelf verantwoordelijk voor de (kosteloze) registratie en het actueel houden van het register. Tevens moeten er stukken worden meegestuurd waaruit de UBO blijkt (denk aan statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en maatschaps- en firmaovereenkomsten). Verder ben je als organisatie ook verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Dit is alleen niet nodig wanneer het bezit binnen dezelfde bandbreedte blijft. Verder is het goed te beseffen dat het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig registeren van informatie over de UBO een economisch delict vormt.

 

Tot slot
Al met al is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Ook kan ik me voorstellen dat het in sommige situaties (denk aan het hebben van een Stichting Administratiekantoor of wanneer er cumulatief preferente aandelen zijn uitgegeven) prettig is dat er een (fiscaal) adviseur meekijkt.

 

Publicatiedatum: 30-10-2020

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.