Reorganisatie -> bedrijfseconomische redenen

Het is al vervelend genoeg als er meer werknemers zijn dan werkvoorraad. Dat betekent dat je moet reorganiseren, maar eigenlijk wil je de groep bij elkaar houden en geen mensen aanwijzen die dan maar weg moeten. Je loopt daarbij ook het risico goede werknemers kwijt te raken die je eigenlijk liever binnen de poort houdt. Daarnaast geldt dat werknemers, die langer dan 2 jaar werken, bij een gedwongen reorganisatie recht hebben op een transitievergoeding. Door werknemers te laten afvloeien middels pre-mobiliteit scheelt dat tijd, geld en onrust, omdat er geen formele procedure hoeft te worden doorlopen en niet per se transitievergoeding hoeft te worden betaald. Daarnaast kun je ook juist die werknemers benaderen die je graag zou zien vertrekken.

Reorganisatie -> bedrijfsorganisatorische redenen

Pre-mobiliteit kan ook worden ingezet om de organisatie te verjongen en een flexibele schil te creëren. Op deze wijze kan je zorgen voor een goede balans en opbouw van het personeelsbestand. Het geeft je ruimte om de organisatie te laten meebewegen op bijvoorbeeld een wisselend werkaanbod.

Advies

Voor een werkgever is het belangrijk dat het personeelsbestand is afgestemd op het (wisselende) werkaanbod. Dit kan onder meer door het inbouwen van flexibiliteit, hetgeen je zonder onrust en met relatief weinig kosten kan doen door een pre-mobiliteitsregeling. Het succes van het aanbieden van zo’n regeling hangt wel sterk af van de manier waarop de regeling wordt aangeboden. Wij hebben daar veel ervaring mee en zorgen uiteindelijk voor een heel goed resultaat.

Publicatiedatum: 09-07-2015

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.