Welke opdrachtnemers zijn meldingsplichtig?

Je bent in beginsel meldingsplichtig als je een buitenlandse ondernemer bent in één van de EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 1. Je bent een buitenlandse werkgever die tijdelijk met werknemers naar Nederland komt om een dienst te verrichten;
 2. Je bent een buitenlandse multinational die werknemers tijdelijk detacheert naar een eigen vestiging in Nederland;
 3. Je bent een buitenlands uitzendbureau die uitzendkrachten tijdelijk ter beschikking stelt in Nederland;
 4. Je bent een zzp’er die tijdelijk in Nederland werkzaam is in de branches: bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij of land- en tuinbouw.

 

Gelukkig gelden er nog wel wat uitzonderingen op deze meldingsplicht, deze bespreken we hierna.

Beperkte meldingsplicht/ jaarmelding

Ben je meldingsplichtig? Dan kun je volstaan met een jaarmelding, indien je maximaal 9 werknemers in dienst hebt, binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens bent gevestigd en indien je in het voorgaande kalenderjaar ten minste drie diensten in Nederland heeft uitgevoerd, of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding hebt gedaan. Daarnaast moet je ingeschreven zijn in het handelsregister of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

 

Let op: de jaarmelding geldt niet voor bedrijven in de bouwsector en de uitzendsector.

 

Voor een zzp’er geldt nog een aanvullende eis. De zzp’er kan alleen volstaan met een jaarmelding indien deze werkzaam is in bepaalde sectoren (zie hiervoor:  https://www.postedworkers.nl/werkgever/zelfstandigen).

Geen meldingsplicht

Je hoeft dus alleen een melding te doen, indien je een buitenlands bedrijf bent dat in het buitenland is gevestigd. Indien jouw bedrijf in Nederland is gevestigd en jouw werknemers op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, hoeft dit dus niet.

 

Daarnaast geldt de meldingsplicht niet wanneer jouw werknemers in de transportsector werken en jouw bedrijf valt onder de subsectoren (zie hiervoor: https://www.postedworkers.nl/werkgever/transportsector) of jouw werknemers werken in de sector openbaar bestuur, overheidsdiensten of extraterritoriale organisaties.

 

Ook indien sprake is van het verrichten van incidentele arbeid in Nederland, bijvoorbeeld zakelijke besprekingen, bijwonen van congressen of een dringende reparatie en dergelijke geldt de meldingsplicht niet. Let op: deze opsomming is niet limitatief en er gelden aanvullende eisen. Zo zijn dringend onderhoud / reparaties / installatie alleen niet meldplichtig indien je als buitenlandse opdrachtnemer het betreffende bedrijfsmiddel ook zelf hebt geleverd.

 

Er geldt bovendien geen meldplicht voor lopende (tijdelijke) opdrachten die reeds voor 1 maart 2020 zijn aangevangen.

Voorbeelden

Ter verduidelijking hieronder ook nog wat voorbeelden:

 

Voorbeeld 1
Je hebt een Pools bedrijf die een tijdelijke opdracht in Nederland gaat uitvoeren, voor een Nederlandse opdrachtgever. Voor een deel van de uitvoering van deze tijdelijke opdracht huur je een Duits bedrijf in. Bestaat hier de plicht tot het doen van een melding? Zo ja, voor wie?
Ja, ook in deze situatie moet een melding worden gedaan. Het Poolse bedrijf zal een melding moeten doen van haar werknemers die in Nederland te werk worden gesteld. Ook het Duitse bedrijf die wordt ingehuurd moet een melding doen van haar werknemers die in Nederland gaan werken. Vervolgens zal de Nederlandse klant de melding van het Poolse bedrijf moeten controleren. Het Poolse bedrijf zal tot slot de melding van het Duitse bedrijf moeten controleren. Het is aldus mogelijk dat een bedrijf een melding moet doen als opdrachtgever en als opdrachtnemer. Er hoeft alleen geen melding te worden gedaan als je tot de uitzonderingen van de meldingsplicht behoort.

 

Voorbeeld 2
Als Belgisch bedrijf detacheer je een aantal Nederlandse werknemers tijdelijk in Nederland. Geldt hier een meldingsplicht?
Ja, want de Nederlandse werknemers werken gewoonlijk in België en niet in Nederland. Het maakt hierbij dus niet uit dat het gaat om Nederlandse werknemers. Er hoeft alleen geen melding te worden gedaan als je tot de uitzonderingen van de meldingsplicht behoort.

 

Voorbeeld 3
Je hebt een Duits bedrijf met een vestiging in Nederland. Je hebt hier Nederlandse werknemers werken op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst. Moet je een melding doen?
Nee, want de werknemers verrichten hun werkzaamheden gewoonlijk in Nederland en niet in het buitenland.

Wat te doen?

Ben je meldingsplichtig, dan moet je voor de start van de werkzaamheden een melding doen via Het Meldloket van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat hierbij om de tijdelijke werkzaamheden die op of na 1 maart 2020 starten. Hierbij meld je:

 

 • de bedrijfsgegevens;
 • jouw contactpersoon in Nederland (dit geldt niet voor zzp’ers). De contactpersoon moet een natuurlijk persoon zijn die in
 • Nederland bereikbaar is voor de Inspectie SZW;
 • de identiteit van de melder;
 • de identiteit van degene die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het salaris;
 • de identiteit van de gedetacheerde werknemer(s);
 • de gegevens van de Nederlandse opdrachtgever;
 • de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn;
 • het adres van de werkplek;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of ander bewijs dat aantoont waar de sociale premies worden betaald voor jou of jouw werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Boete

Voldoe je niet aan de meldingsplicht, dan riskeer je een boete. Deze boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. De boetes zullen pas vanaf 1 september 2020 daadwerkelijk worden opgelegd.

Meldingsplicht Nederlandse opdrachtgever

Niet alleen de buitenlandse bedrijven/opdrachtnemers, maar ook Nederlandse opdrachtgevers hebben een meldingsplicht. Hiervoor verwijzen wij naar ons blog die we hebben geschreven voor Nederlandse opdrachtgevers. Zie “Meldingsplicht bij een opdracht aan buitenlandse ondernemers per 1 maart 2020”.

 

Publicatiedatum: 24-03-2020

mr. Hester van Seventer

Senior jurist

0481-36 58 20 h.van.seventer@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.