Wanneer is er sprake van een meldingsplichtige opdracht?

Indien een Nederlandse opdrachtgever een tijdelijke opdracht verstrekt aan een buitenlands bedrijf / zzp’er en de werkzaamheden deels worden uitgevoerd in Nederland. Dit buitenlandse bedrijf moet gevestigd zijn in de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Dan is er in beginsel sprake van een meldingsplichtige opdracht.

 

Gelukkig gelden er wat uitzonderingen. Denk hierbij aan werkzaamheden in Nederland die bestaan uit:

  • zakelijke besprekingen;
  • dringend onderhoud en reparaties;
  • het bijwonen van congressen;
  • werknemers die als correspondent werkzaam zijn in dienst van een publiciteitsmedium;
  • deelnemers aan internationale sportwedstrijden en hun vaste persoonlijke begeleiders;
  • artiesten en musici en hun vaste persoonlijk begeleiders;
  • gastdocenten die werkzaam zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs;
  • onderzoekers en leden van een wetenschappelijk team.

 

Verder gelden er uitzonderingen voor zelfstandigen. Zelfstandigen die zonder personeel in Nederland werken hoeven zich alleen te melden, indien ze in een bepaalde branche werkzaam zijn. Deze branches zijn bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij, land- en tuinbouw.

 

Let wel op: Deze opsomming is niet limitatief en er kunnen aanvullende eisen gelden. Zo zijn dringend onderhoud / reparaties / installatie alleen niet meldplichtig indien de buitenlandse opdrachtnemer het betreffende bedrijfsmiddel ook zelf heeft geleverd.

Lopende opdrachten per 1 maart 2020

Er geldt geen meldplicht voor lopende (tijdelijke) opdrachten die reeds voor 1 maart 2020 zijn aangevangen.

Wat te doen?

De meldingsplicht is weliswaar een verplichting van de buitenlandse opdrachtnemer. Je bent als opdrachtgever echter verplicht, om vanaf 1 maart 2020 te controleren of de buitenlandse opdrachtnemer ook heeft gemeld en of een juiste melding is gedaan. Nadat de buitenlandse opdrachtnemer de melding heeft gedaan, krijg je hiervan bericht. Kom je onjuistheden tegen in deze melding of heb je geen bericht over de melding gekregen, dan moet je dit uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden melden via Het Meldloket van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast moet je de buitenlandse opdrachtnemer vragen om alsnog een melding te doen dan wel de onjuiste melding aan te passen.

 

Wijs jouw buitenlandse opdrachtnemer ook op de meldingsplicht. Eventueel door te verwijzen naar ons blog die we hebben geschreven voor buitenlandse opdrachtnemers. Zie “Meldingsplicht voor buitenlandse opdrachtnemers per 1 maart 2020”. Er is tevens een vertaling hiervan aanwezig in het Engels en Duits.

 

In dit blog zijn de meldingsplichtige opdrachten en uitzonderingen verder uitgewerkt en dit is ook voor jou als opdrachtgever geschikt om te lezen, indien je meer informatie over dit onderwerp wenst.

Boete

Voldoe je niet aan de (controle op de) meldingsplicht, dan riskeer je een boete. Deze boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. De boetes zullen pas vanaf 1 september 2020 daadwerkelijk worden opgelegd.

 

Publicatiedatum: 24-03-2020

mr. Hester van Seventer

Senior jurist

0481-36 58 20 h.van.seventer@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.