Overzicht

De maximaal in aftrek te brengen rente is afhankelijk van de ‘’gecorrigeerde winst’’ (lees: EBITDA). Deze gecorrigeerde winst kan als volgt worden bepaald:

De fiscale winst (zonder toepassing van de renteaftrekbeperking):
+ afschrijving.
+ afwaardering tot lagere bedrijfswaarde van bedrijfsmiddelen.
+ het saldo van betaalde en ontvangen rente van het jaar.

 

Voorbeeld
Stel er is in totaal € 1.500.000 aan rentelasten en een fiscale EBITDA van € 6.000.000. De maximaal aftrekbare rente in 2022 bedraagt: 20% * € 6.000.000 = € 1.200.000. Van de totale rente is € 300.000 dus niet aftrekbaar in 2022.

De niet aftrekbare rente kan overigens wel in het volgende jaar in aftrek worden gebracht, mits er in dat jaar nog ruimte over is voor aftrek. Hetgeen vervolgens resteert / overblijft kan onbeperkt voorwaarts worden verrekend.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft zo haar voor- en nadelen. Voor de earningsstrippingsmaatregel wordt de fiscale eenheid gezien als één entiteit, waardoor interne financieringen niet relevant zijn. Verder geldt het minimumbedrag van 1 miljoen per belastingplichtige entiteit. Voor de earningsstrippingsmaatregel kan het wel of niet hebben van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting daarom van groot belang zijn. Het voorgaande kan hierdoor een reden zijn om de fiscale eenheid te verbreken / op te splitsen, hetgeen in dit kader wel onder de aandacht staat bij het (demissionaire) kabinet.

 

Zie in dit kader ook mijn eerder geschreven blog over het verbreken van de fiscale eenheid teneinde het tariefopstapje optimaal te benutten.

Wat te doen?

Er bestaan diverse mogelijkheden om in te spelen op het voorgaande. Naast het opsplitsen van vennootschappen kan, rekening houdend met goedkoopmansgebruik, winst eerder worden verantwoord dan men oorspronkelijk van plan was. Verder kan gedacht worden aan het vervangen van vreemd vermogen door eigen vermogen.

Publicatiedatum: 11-11-2021

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.