Wijzigen huwelijksgoederenregime

Er bestaat een mogelijkheid om onder deze 25%-heffing uit te komen. Dit door simpelweg het huwelijksgoederenregime nog vóór jouw overlijden te wijzigen.

 

Door nog voor het overlijden van de DGA de huwelijkse voorwaarden op te heffen en deze om te zetten in een algehele gemeenschap van goederen, hoeft bij overlijden, slechts over 50% van de waarde van de aandelen 25% inkomstenbelasting te worden betaald.

 

Deze besparing van acute heffing kan in sommige gevallen zelfs worden bereikt over 100% van de waarde van de aandelen door gelijktijdig, dus bij leven, een volmacht op te laten stellen, op grond waarvan de gemeenschap van goederen op enig moment weer kan worden opgeheven, waarbij de aandelen bij het opheffen worden toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot.

Publicatiedatum: 17-05-2019

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.