Scholing

De inspanningsverplichting tot scholing houdt simpelweg in dat je jouw werknemers bij- of omscholing moet aanbieden. Je kijkt hiervoor ten eerste wat er in jouw onderneming verandert, waardoor mogelijk behoefte gaat zijn aan andere functies. Vervolgens bekijk je welke werknemers voor deze functies in aanmerking komen, en welke werknemers aldus om- of bijscholing nodig hebben. Deze werknemers moet je scholing aanbieden. Dit kan op meerdere manieren en hoeft niet per definitie veel geld te kosten.

Mogelijkheden

Hieronder hebben wij een aantal, relatief goedkope, mogelijkheden op een rijtje gezet.

 

NL Leert Door
De overheid heeft in verband met de Coronacrisis een subsidieregeling in het leven geroepen voor ontwikkel- en scholingsadvies voor werknemers. Deze subsidieregeling heet “NL Leert Door”. Bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen jouw werknemers kosteloos ontwikkeladvies aanvragen. Werknemers kunnen bij een loopbaanadviseur in de buurt vragen of zij meedoet aan “NL Leert Door”, bij deze adviseur kan de werknemer zich vervolgens aanmelden. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af. Je voldoet zo zonder kosten aan de inspanningsverplichting van de NOW. Helaas kent de subsidieregeling wel een maximaal aantal inschrijvingen, deze was afgelopen zomer snel bereikt. Inmiddels is de subsidieregeling op 1 december 2020 opnieuw opengesteld voor maximaal 50.000 adviestrajecten. Wees er dus snel bij!

 

Hiernaast kunnen werknemers vanaf 1 december gratis online scholing volgen. Er is een uitgebreid aanbod aan cursussen. Deze vind je op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Cao
Pas je een cao toe? Mogelijk is hier al het één en ander bepaald over de financiële ondersteuning voor bij- of omscholing. Meestal kun je namelijk gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (zogeheten O & O fondsen). De voorwaarden en mogelijkheden verschillen per sector, daarom raden wij aan hierover contact op te nemen met jouw brancheorganisatie.

 

Intern opleiden
Uiteraard is het ook mogelijk om werknemers door collega’s te laten opleiden. Indien ervaren collega’s hiervoor de tijd en ruimte hebben, biedt dit een goede manier om een passende opleiding te bieden die gelijk in de praktijk kan worden gebracht.

 

Studiekosten
Studiekosten die je voor jouw werknemers betaalt kun je onbelast vergoed krijgen via een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling van de belastingdienst. Vraag onze fiscale adviseurs naar jouw mogelijkheden.

Bewijsplicht

In verband met de inspanningsverplichting onder de NOW, moet je kunnen bewijzen dat je voldoet aan het aanbieden van bij- of omscholing. Dit kan bijvoorbeeld door per werknemer een administratie bij te houden van alle kosten en scholingsmogelijkheden die je betaalt. Het is aan te raden om dit in een (schriftelijke) overeenkomst met de werknemer vast te leggen. In deze overeenkomst kun je bijvoorbeeld ook opnemen dat gemaakte studiekosten in aftrek kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Hiernaast is te adviseren om een bij- of omscholingsprotocol op te stellen voor alle werknemers. Hierin neem je op wanneer een werknemer in aanmerking komt voor om- en bijscholing. Een goede administratie van studiekosten in combinatie met een bij- of omscholingsprotocol en een (studiekosten)overeenkomst, zorgen ervoor dat je kunt aantonen dat je voldoet aan de inspanningsplicht.

 

Het is nog onduidelijk welke consequenties het heeft als je niet voldoet aan de inspanningsverplichting. De overheid heeft het als voorwaarde gesteld aan de NOW-subsidie, het is dus mogelijk dat in de toekomst subsidie moet worden terugbetaald als niet aan de inspanningsverplichting is voldaan. We adviseren dit voor te zijn en nu alvast zo veel mogelijk bij- of omscholing aan te bieden en dit te documenteren.

Begeleiding naar ander werk

Vanaf de NOW 3.0 is er een zwaardere inspanningsverplichting bijgekomen. Deze plicht bestaat uit het begeleiden van werknemers naar een andere baan wanneer hun arbeidsovereenkomst eindigt tijdens het tijdvak waarin gebruik wordt gemaakt van de NOW. Ook wanneer tijdens het subsidietijdvak een voornemen bestaat om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten, geldt de inspanningsverplichting. Het maakt niet uit om welke reden de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt verlengd. Slechts een einde vanwege pensionering valt buiten de inspanningsverplichting.

 

Het niet voldoen aan deze inspanningsverplichting kan leiden tot een lagere subsidie of het intrekken van het voorschot. Leg daarom vast hoe je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting. Hoewel de invulling van de inspanningsverplichting nog niet erg duidelijk is, is het waarschijnlijk voldoende om werknemers (schriftelijk) te vragen of zij gebruik willen maken van een begeleidingstraject naar ander werk, denk hierbij ook aan omscholing via “NL Leert Door”. Leg het aanbod schriftelijk vast. Bij een arbeidsovereenkomst die niet wordt verlengd, adviseren we dit vast te leggen in de aanzegbrief.

 

Let op: vraag je bij het UWV om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag van jouw werknemer(s)? In dat geval moet je contact opnemen met het UWV voor de begeleiding van werk naar werk van deze werknemer(s). Doe je dit niet, dan wordt jouw definitieve NOW-subsidie met 5% verlaagd.

Transitievergoeding

De kosten die je als werkgever maakt voor (om)scholing van de werknemer, kun je in mindering brengen op de transitievergoeding. Hiervoor moet de (om)scholing zijn aangeboden voor de transitie naar een andere werkgever, of voor een bredere inzetbaarheid (bijvoorbeeld een andere functie) van de werknemer in de eigen onderneming. De kosten die je voor beide inspanningsverplichtingen maakt, zullen dus vrijwel altijd in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Let op: de werknemer moet hier wel vooraf schriftelijk mee instemmen!

 

Advies
In het kader van beide inspanningsverplichtingen adviseren wij jou zo veel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Op deze manier valt te voorkomen dat de subsidie lager wordt vastgesteld.

 

Uiteraard zijn wij jou graag van dienst bij het opstellen van overeenkomsten en/of protocollen. Ook indien je andere vragen of opmerkingen hebt over de inspanningsverplichtingen horen wij het graag!

 

Publicatiedatum: 21-12-2020

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.