Voorbeeld

Stel dat er sprake is van een holding en een werkmaatschappij en de verwachte belastbare winst over 2021 is € 490.000. Deze wordt geleidelijk over het jaar behaald. De belastbare winst is nagenoeg volledig toe te rekenen aan de dochtermaatschappij. Wanneer ze er echter voor kiezen per 1 juli 2021 de fiscale eenheid te verbreken, zal de belastbare winst over de eerste helft van het jaar (€ 245.000) geheel worden toegerekend aan de moedermaatschappij (immers fiscale eenheid). De dochtermaatschappij zal vervolgens in de tweede helft van het jaar ook nagenoeg € 245.000 winst maken. De dochter realiseert immers de meeste omzet. Zo profiteren moeder en dochter beide volledig van het tariefopstapje. De te verwachten vennootschapsbelasting is in dit voorbeeld € 73.500 (€ 15% x € 245.000 + 15% x € 245.000). Als de fiscale eenheid al per 1 januari 2021 was verbroken, was de gezamenlijke VPB-druk aanmerkelijk hoger geweest. De moeder realiseert namelijk nauwelijks of geen belastbare winst.

 

Indien de fiscale eenheid in het hiervoor genoemde voorbeeld niet wordt verbroken is de totale belastingdruk € 98.000 (15% x € 245.000 + 25% x € 245.000).

Maatwerk

Het verbreken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is en blijft maatwerk. Het hebben van een fiscale eenheid heeft namelijk ook vele voordelen, zoals het compenseren van verliezen binnen de groep, het gezamenlijk aangifte doen en het vergemakkelijkt het uitvoeren van herstructureringen.

 

Verder dient men er ook op bedacht te zijn dat verbreking van de fiscale eenheid per 1 juli 2021 leidt tot het opmaken van tussentijdse cijfers en moeten er in het hiervoor genoemde voorbeeld drie aangiften vennootschapsbelasting worden ingediend. Ook kan het verbreken van de fiscale eenheid leiden tot een herwaardering van bijvoorbeeld het pand indien deze binnen de fiscale eenheid is overdragen. Een andere potentiële valkuil is de investeringsaftrek.

Tot slot

Het verbreken van de fiscale eenheid kan in 2021 een voordeel opleveren van € 24.500. Of het in jouw situatie ook voordelig (en verstandig) is zal zich uit moeten wijzen. Mocht je willen weten of het voor jou interessant is om de fiscale eenheid te verbreken, neem dan contact met ons op.

 

Publicatiedatum: 03-06-2021

Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.kemerink@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.