Onderzoek Centraal Planbureau

Het kabinet heeft door het Centraal Planbureau (CPB) laten onderzoeken in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling doeltreffend en doelmatig is. De conclusie van het CPB is dat de regeling doeltreffend is (het beoogde doel wordt bereikt), maar niet doelmatig omdat in veel situaties voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de belastingschuld te betalen. De continuïteit van de onderneming komt volgens het CPB dus in lang niet alle gevallen in gevaar, dus in lang niet alle gevallen is het nodig om met de bedrijfsopvolgingsregeling de belastingschuld weg te strepen en/of door te schuiven. Wij hebben nogal wat vraagtekens bij de uitkomsten van dit onderzoek, aangezien het CPB niet kan beoordelen of de aanwezige liquide middelen niet voor andere doeleinden binnen de onderneming noodzakelijk zijn. Dus de conclusie dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet doelmatig is, lijkt ons wat kort door de bocht.

Reactie kabinet

Het kabinet heeft in reactie op het onderzoek van het CPB aangegeven dat zij de bedrijfsopvolgingsregeling niet wil afschaffen, maar wel wil aanscherpen. Daarbij zal extern verhuurd vastgoed in ieder geval niet meer worden aangemerkt als ondernemingsvermogen, dus dit vastgoed zal in ieder geval niet fiscaal vriendelijk overdraagbaar zijn. Hoe de verdere aanscherpingen eruit komen te zien is nog volstrekt onduidelijk. Een uitkomst kan zijn dat de bedrijfsopvolgingsregeling fors wordt versoberd, of moeilijker toegankelijk wordt doordat de voorwaarden strenger worden.

 

Het kabinet wil de aanpassingen meenemen in het Belastingplan 2024, waardoor de aanpassingen waarschijnlijk zullen ingaan per 1 januari 2024.

Maak nu nog gebruik van de BOR!

Zorg dat je de kans om nog gebruik te maken van de huidige, gunstige bedrijfsopvolgingsregeling niet voorbij laat gaan! Overweeg om nog dit jaar (een deel van) jouw ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk te schenken aan de volgende generatie. Deze schenking kan dusdanig worden ingekleed dat jouw kinderen geen enkele zeggenschap krijgen over vermogen of het bedrijf, zodat de schenking vooralsnog alleen fiscale (zeer voordelige) gevolgen heeft en jij de touwtjes volledig in handen houdt.

Advies nodig?

Gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling is al met al best een omvangrijk traject. Gelet op het grote fiscale voordeel dat kan worden behaald, is het absoluut de moeite waard om te onderzoeken of ook jij de bedrijfsopvolgingsregeling nog kan toepassen. Heb je hierover vragen of wil je eens sparren over de mogelijkheden om zelf de bedrijfsopvolgingsregeling te benutten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

 

Publicatiedatum: 01-03-2023

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.