BPM verschuldigd

Helaas ontkomt men niet aan de BPM-heffing door simpelweg in een auto met buitenlands kenteken te gaan rijden. Er is namelijk ook BPM verschuldigd op het moment dat er door een Nederlander gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse wegen met een auto waarvoor de BPM niet is afgedragen (ofwel een auto met buitenlands kenteken).

BPM-vrijstelling bij een Duitse auto van de zaak

Gelukkig is het mogelijk een BPM-vrijstelling aan te vragen voor auto’s met een buitenlands kenteken. Afhankelijk van de vraag of iemand als ondernemer of als werknemer kwalificeert, gelden er bepaalde voorwaarden.

 

Voorwaarden BPM-vrijstelling voor ondernemers:
Ondernemers dienen via een sluitende kilometeradministratie aan te tonen dat zij meer dan 50% van de zakelijke kilometers (excl. woon-werk) buiten Nederland rijden.

 

Voorwaarden BPM-vrijstelling voor werknemers:
Werknemers moeten verklaren dat de auto hoofdzakelijk buiten Nederland zakelijk wordt gebruikt. Er wordt dan in mindere mate gelet op het daadwerkelijke gebruik van de auto.

 

De voorwaarde voor werknemers is dus veel soepeler dan voor ondernemers. Met name het niet hoeven bijhouden van een kilometerregistratie is een aanmerkelijke lastenverlichting.

Soepele BPM-werknemersvergunning soms ook mogelijk voor DGA

In een aantal situaties kan een directeur-grootaandeelhouder ook in aanmerking komen voor de soepele werknemersregeling. Dat is uiteraard veel prettiger omdat er dan geen kilometeradministratie hoeft worden bijgehouden.

 

De belangrijkste voorwaarde is dat men formeel niet de bevoegdheid heeft om aan zichzelf een auto toe te kennen. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld als iemand samen met een compagnon aandeelhouder is) kan de juridische structuur zo worden ingekleed dat deze persoon hieraan voldoet en dus in aanmerking kan komen voor een BPM-werknemersvergunning.

Een Duitse onderneming

De auto moet uiteraard wel op Duits kenteken gezet worden. Hiervoor is een Duitse eigenaar / onderneming noodzakelijk die de auto ter beschikking stelt. Indien men reeds een Duitse werkgever of onderneming heeft, is dat al geregeld. Indien men deze onderneming niet heeft maar wel actief is op de Duitse markt, is het te overwegen een Duitse onderneming te starten / te vestigen. Naast de eventuele voordelen op het gebied van de BPM, kan dit ook nog andere voordelen opleveren. Denk hierbij aan nieuwe commerciële kansen, fiscale voordelen door een salary split of de lagere bijtellingspercentages voor de auto van de zaak.

 

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.