Wat houdt bedrijfsadvies in?

Bedrijfsadvies bestaat uit een integrale bedrijfsanalyse om ondernemers snel te begeleiden naar meer rendement, een aanpak die zich heeft bewezen om binnen één tot twee jaar forse resultaatverbeteringen te realiseren.

 

Daar waar menigeen stopt bij de jaarrekening, gaan wij verder met bedrijfsadvies. Ons doel is om de schat aan informatie binnen onderneming te vertalen naar echte kennis – in begrijpelijke taal en met praktische tools. Zo heeft bedrijfsadvies echte toegevoegde waarde.

(Meerjaren)prognose
Het bedrijfskompas
Tussentijdse cijfers
Benchmarking
Bedrijfsmonitor

(Meerjaren)prognose

Hoe ziet de toekomst van jouw onderneming eruit?

Ben je op weg naar een hoger rendement of ga je mogelijk inleveren?

Een prognose kan veel over de (nabije) toekomst van jouw onderneming vertellen en jouw helpen om de juiste beslissingen te nemen.

 

Hoe werkt een (meerjaren) prognose?

Prognoses kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Onze aanpak kenmerkt zich door niet alleen naar de financiële gegevens te kijken, maar juist ook naar jouw processen. Wij schenken dus ook aandacht aan het verhaal achter de cijfers.

 • Wat draagt elke klant of activiteit bij aan mijn resultaat?
 • Wat is mijn kostprijs per uur?
 • Hoe verhoudt zich dat tot de verkoopprijs?
 • Hoe is de verhouding direct/indirect personeel?
 • Wat is de productiviteit van mijn personeel?
 • Omzetontwikkeling over de maanden (seizoenspatroon)
 • Wat is de toevoegde waarde per jaar en per maand?
 • Scenarioanalyse (op welk niveau ligt mijn breakeven omzet)?

 

De exploitatie wordt door het begroten flexibel en beheersbaar. Met de begroting kijk je namelijk naar de toekomst en evalueer je jouw verdienmodel. Vervolgens krijg je een norm in handen waaraan de werkelijkheid kan worden getoetst. Daar draait het om.

 

Wil je meer informatie over een (meerjaren) prognose?

Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Het bedrijfskompas

Zou het niet geweldig zijn als je jouw onderneming grondig kunt scannen, zoals bij een MRI-scan?

 

Wil je meer inzicht in trends en ontwikkelingen binnen jouw onderneming en de kritische succesfactoren die er echt toe doen?

Dan is het bedrijfskompas iets voor jou.

 

Wat is een bedrijfskompas?

Een (meerjaren)prognose en historische cijfers vormen de basis om vervolgens een zeer krachtig analyse-instrument in te zetten: het bedrijfskompas. Het bedrijfskompas maakt van jouw onderneming een MRI-scan en is een echte ‘rendementsbooster’.

 

 • Krijg inzicht in alle trends en ontwikkelingen binnen jouw onderneming
 • Ontdek de kritische succesfactoren die er echt toe doen
 • Grafische ondersteuning bij analyses voor meer inzicht in de conclusies en aanbevelingen
 • Inzicht in wat het met jouw resultaat doet wanneer de productiviteit, bezetting, aantal medewerkers, verkoopprijzen, werkkapitaalbeheer etc. fractioneel wijzigen

 

Signaleren is één, maar vervolgens kijken we naar de kansen.

Je ziet per direct de gevolgen van kleine aanpassingen.

Ondernemers zijn vaak met stomheid geslagen over de impact daarvan.

We gaan letterlijk aan de knoppen draaien en desgewenst ouderwets ondernemen, zoals in de beginjaren.

 

Ondernemen op de bankstand en het ‘vorig-jaar-verslag’ wordt hiermee verleden tijd. Je gaat van achteruitkijkspiegel naar GPS!

 

Wil je meer weten over het bedrijfskompas? Neem dan contact met ons op.

Tussentijdse cijfers

Wist je dat de jaarrekening vaak al achterhaald is en daardoor minder belangrijk wordt? Zou het niet handig zijn als je continu op de hoogte bent van de tussentijdse cijfers van jouw onderneming,

zodat je hier direct op kunt inspelen?

 

Tussentijdse cijfers van jouw onderneming

De financiële specialisten van BonsenReuling helpen je continu inzicht te krijgen in de resultaten en financiële positie van jouw onderneming door tussentijdse cijfers aan je te verstrekken. Daarnaast is het vaak ook wenselijk om een aantal niet-financiële gegevens te volgen.

 

 • Wat is bijvoorbeeld de invloed op jouw resultaat wanneer het ziekteverzuim, de bezetting of productiviteit afwijken van de doelstelling?
 • Hoe is het verband tussen processen binnen een onderneming en het gerealiseerde financiële resultaat? Al je als ondernemer niet weet waarom jouw resultaat is gestegen of gedaald, kun je daar nog niet veel mee.

 

Met tussentijdse cijfers kunnen financiën en processen wel in één oogopslag gevolgd worden. Gedurende het jaar kan dan direct worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, maar ook op een zo optimaal mogelijke fiscale positie.

 

Doordat je niet meer achter de feiten aanloopt,

kun je veel scherper werken en sneller actie ondernemen.

Je gaat letterlijk van reageren naar anticiperen!

 

Wil je meer weten over tussentijdse cijfers? Neem dan contact met ons op.

Benchmarking

Hoe doet jouw onderneming het ten opzichte van andere ondernemingen? Zou het niet handig zijn al je eens kunt vergelijken? Dat kan!

 

Wat levert benchmarken op?

Door de prestaties van je eigen onderneming te vergelijken met die van anderen (benchmarken), krijg je als ondernemer een beeld van jouw prestaties ten opzichte van die van een collega-organisatie.

 

 • Je kunt ‘het speelveld’ van de markt veel beter overzien
 • Benchmarken levert een bijdrage aan het normgevoel binnen de eigen onderneming
 • Het kan een tool zijn om het eigen prijsbeleid te optimaliseren
 • Benchmarken levert input voor verbetering en innovatie
 • Het maakt het eigen functioneren transparanter
 • Het creëert draagvlak binnen de onderneming voor verbetering en motiveert enorm

 

Door het toepassen van benchmarking krijg je vanuit een geheel andere invalshoek informatie om de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

Ook kan het bijdragen aan jouw zelfbeeld om met nog meer vertrouwen en lef de markt te betreden.

 

Wil je meer weten over benchmarking? Neem dan contact met ons op.

Bedrijfsmonitor

Weten waar je mee bezig bent is essentieel om tot een gezond rendement te komen. Je bent een weg ingeslagen en vertrouwt op het bekende. Maar is die automatische piloot wel ingesteld op de juiste koers?

 

Wat doet de bedrijfsmonitor?

De bedrijfsmonitor is een scan die bestaat uit een praktische vragenlijst, waarbij onderstaande zeven aandachtsgebieden op een efficiënte en betrouwbare manier worden doorgelicht:

 

 • Strategie
 • 5-Krachtenmodel Porter
  (inzicht in marketingverhoudingen en dynamiek van de markt)
 • Marketing
 • Management en interne organisatie
 • Innovatie
 • Managementinformatiesysteem
 • Efficiency en productieproces

 

Nadat je samen met ons de scan hebt uitgevoerd, krijg je de beschikking over waardevolle informatie. Zo weet je precies waar je mee bezig bent en krijg je nieuwe inzichten in het verbeterpotentieel van jouw onderneming.

 

Door deze scan kan spelenderwijs jouw businessplan ontstaan, een plan dat jouw doelstellingen zichtbaar maakt en hoe je die kunt bereiken. De bedrijfsmonitor formuleert doelstellingen en acties. Al je er serieus mee aan de slag gaat en acties ook daadwerkelijk doorvoert, zul je verrast zijn over de resultaten. Het geeft namelijk focus en richting aan jouw handelen.

 

Elke dag is een stap verder weg van jouw concurrenten!

 

Wil je meer weten over de bedrijfsmonitor? Neem dan contact met ons op.

Naast rendement is er wat BonsenReuling betreft ook een menselijke factor. Het is de bedoeling dat je je prettig voelt tijdens het ondernemen, maar ook dat je ’s nachts onbezorgd van jouw nachtrust kunt genieten.

 

Wij zijn er om jou te inspireren, met jou te klankborden en soms tegen te spreken.

 

Benieuwd naar ons bedrijfsadvies? Neem contact met ons op.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.